Log in

Розклад перездач заліків та іспитів за формами 2 та K

Рекомендовані Розклад заліків та іспитів за формою №К Розклад заліків та іспитів за формою №К

РОЗКЛАД ПЕРЕЗДАЧ ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  для студентів І курсу  ( ІI семестр 2018/2019 н.р. )

Група

Дисципліна

Викладач

Форма № 2

Форма № К

І курс

Фізвиховання (залік)

 

24.06. о 10:00  СК

27.08. о 9:00  СК

Дискр. матем. (залік)

доц. Іщук Ю.Б.

24.06. о 15:00  ауд. 377

29.08. о 9:00  ауд. 216

Іноземна мова (залік)

 

25.06. о 11:00  ауд. 216

27.08. о 12:00  ауд. 216

Іст. укр. культ. (залік)

доц. Кохановська М.Г.

25.06. о 14:00  ауд. 216

27.08. о 15:00  ауд. 216

МТМ-11

МТО-11

Лінійна алгебра (іспит)

проф. Забавський Б.В.

26.06. о 10:00  ауд. 377

29.08. о 9:00  ауд. 377

Матем. аналіз (іспит)

доц. Христіянин А.Я.

26.06. о 14:00  ауд. 146

28.08. о 12:00  ауд. 216

Аналіт. геом. (іспит)

доц. Бокало Б.М.

27.06. о 10:00  ауд. 377

29.08. о 9:00  ауд. 372

Інф. і прогр. (іспит)

доц. Селіверстов Р.Г.

27.06. о 14:00  ауд. 112

27.08. о 13:00  ауд. 112

МТС-11

Матем. аналіз (іспит)

доц. Вус А.Я.

26.06. о 10:00  ауд. 149

29.08. о 9:00  ауд. 149

ЛА і АГ (іспит)

доц. Мельник І.О.

26.06. о 14:00  ауд. 372

29.08. о 9:00  ауд. 382

МТП-11

Алг. обч. проц. (залік)

доц. Дяконюк Л.М.

24.06. о 14:00  каф.

27.08. о 13:00  каф.

Осн. прогр. (іспит)

доц. Черняхівський В.В.

25.06. о 9:00  ауд. 270

27.08. о 9:00  ауд. 270

Матем. аналіз (іспит)

доц. Червінка К.А.

26.06. о 10:00  ауд. 382

29.08. о 9:00  ауд. 146

Дискр. матем. (іспит)

доц. Коковська Я.В.

27.06. о 9:00  ауд. 366

29.08. о 9:00  ауд. 366

Алг. і геом. (іспит)

проф. Радул Т.М.

27.06. о 12:00  ауд. 367

28.08. о 12:00  ауд. 367

 

РОЗКЛАД ПЕРЕЗДАЧ ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ для студентів ІІ курсу ( ІІ семестр 2018/2019 н.р. )

Група

Дисципліна

Викладач

Форма № 2

Форма № К

ІІ курс

ДВВС - 002

доц. Іщук Ю.Б.

доц. Гаталевич А.І.

доц. Червінка К.А.

24.06. о 10:00  ауд. 216

24.06. о 10:00  ауд. 368

24.06. о 10:00  ауд. 146

29.08. о 9:00  ауд. 216

29.08. о 15:00  ауд. 368

29.08. о 9:00  ауд. 146

ІІ курс

Іноземна мова (іспит)

 

25.06. о 11:00  ауд. 216

27.08. о 12:00  ауд. 216

ІІ курс

АТЧ (іспит)

доц. Романів О.М.

25.06. о 14:00  ауд. 379

29.08. о 9:00  ауд. 368

МТА-21

Курс. робота (д. залік)

 

24.06. о 14:00  каф.

27.08. о 10:00  каф.

Комп. аналіз (іспит)

доц. Трухан Ю.С.

24.06. о 14:00  ауд. 379

28.08. о 9:00  ауд. 216

ТЙМС і ВП (залік)

проф. Скасків О.Б.

26.06. о 10:00  ауд. 379

28.08. о 9:00  ауд. 377

Теор. кр. і пов. (залік)

доц. Гуран І.Й.

26.06. о 14:00  ауд. 377

29.08. о 12:00  ауд. 377

РМФ (іспит)

доц. Андрусяк Р.В.

27.06. о 14:00  ауд. 379

28.08. о 9:00  ауд. 147

МТМ-21

МТО-21

Диф. рівняння (іспит)

проф. Бокало М.М.

26.06. о 10:00  ауд. 146

28.08. о 9:00  ауд. 146

МТМ-21

МТО-21

МТС-21

Математичний аналіз (іспит)

доц. Притула Я.Г.

27.06. о 10:00  ауд. 372

28.08. о 9:00  ауд. 372

МТС-21

Інф. і прогр. (іспит)

проф. Височанський В.С.

26.06. о 10:00  ауд. 113

27.08. о 10:00  ауд. 113

Диф. рівняння (іспит)

доц. Головатий Ю.Д.

27.06. о 10:00  ауд. 267

28.08. о 9:00  ауд. 149

МТХ-21

Прогр. забезп. (залік)

доц. Пасічник Т.В.

25.06. о 9:00  ауд. 112

27.08. о 9:00  ауд. 112

БД і ІС (іспит)

ст. в. Костів В.Я.

25.06. о 13:00  ауд. 118а

27.08. о 13:00 ауд.118а

РМФ (іспит)

проф. Лопушанська Г.П.

26.06. о 9:00  ауд. 266

28.08. о 9:00  ауд. 266

Функ. аналіз (іспит)

доц. Кудрик Т.С.

27.06. о 10:00  ауд. 149

28.08. о 9:00  ауд. 381

 

РОЗКЛАД ПЕРЕЗДАЧ ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  для студентів ІІІ курсу  ( ІІ семестр 2018/2019 н.р. )

Група

Дисципліна

Викладач

Форма № 2

Форма № К

ІІІ курс

ДВВС - 002

доц. Іщук Ю.Б.

24.06. о 10:00  ауд. 216

29.08. о 9:00  ауд. 216

МТМ-31

МТО-31

РЧП (іспит)

проф. Іванчов М.І.

25.06. о 10:00  ауд. 377

28.08. о 9:00  ауд. 379

Мет. викл. матем. (іспит)

доц. Холявка Я.М.

25.06. о 14:00  ауд. 372

29.08. о 12:00  ауд. 379

Теор. ймов. (іспит)

проф. Скасків О.Б.

26.06. о 14:00  ауд. 379

28.08. о 9:00  ауд. 377

МТМ-31

Комп. аналіз (залік)

проф. Скасків О.Б.

26.06. о 10:00  ауд. 379

28.08. о 9:00  ауд. 377

Осн. екон. (іспит)

Топ. гр. і напівгр. (і.)

проф. Оліскевич М.О.

доц. Гутік О.В.

27.06. о 10:00  ауд. 354

27.06. о 10:00  ауд. 147

28.08. о 9:00  ауд. 354

29.08. о 12:00  ауд. 147

МТО-31

Комп. аналіз (іспит)

проф. Скасків О.Б.

26.06. о 10:00  ауд. 379

28.08. о 9:00  ауд. 377

МТС-31

Комп. аналіз (іспит)

доц. Трухан Ю.С.

24.06. о 14:00  ауд. 382

28.08. о 9:00  ауд. 216

Мет. ек. обч. (іспит)

доц. Косаревич К.В.

25.06. о 10:00  каф.

30.08. о 9:00  ауд. 368

Теор. ймов. (іспит)

доц. Базилевич І.Б.

26.06. о 10:00  каф.

30.08. о 9:00  ауд. 382

РЧП (іспит)

доц. Андрусяк Р.В.

27.06. о 14:00  ауд. 379

28.08. о 9:00  ауд. 147

МТХ-31

Осн. мех. руйн. (і.)

проф. Андрейків О.Є.

24.06. о 14:00  філія

30.08. о 12:00  каф.

Прогр. заб. (іспит)

доц. Хімка У.Т.

25.06. о 10:00  ауд. 271

27.08. о 9:00  каф.

БД і ІС (іспит)

доц. Малець Р.Б.

26.06. о 9:00  ауд. 117

28.08. о 9:00  ауд. 117

МММСС (іспит)

проф. Турчин І.М.

27.06. о 14:00  ауд. 271

30.08. о 12:00  ауд. 149

 

РОЗКЛАД ПЕРЕЗДАЧ ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ  для студентів V курсу  ( ІІ семестр 2018/2019 н.р. )

Група

Дисципліна

Викладач

Форма № 2

Форма № К

МТМ-51

WEB-техн. д.н. (залік)

ас. Саган А.В.

24.06. о 10:00  ауд. 113

29.08. о 10:00  ауд. 113

Курсова робота

 

24.06. о 14:00  каф.

28.08. о 10:00  каф.

Сучасн. ДР (іспит)

доц. Головатий Ю.Д.

25.06. о 10:00  ауд. 113

28.08. о 9:00  ауд. 149

Сучасн. топ. (іспит)

проф. Зарічний М.М.

26.06. о 10:00  ауд. 381

29.08. о 12:00  ауд. 381

Теор. оп. (іспит)

доц. Микитюк Я.В.

26.06. о 13:00  ауд. 381

28.08. о 12:00  ауд. 382

ЛГ над кіл. (іспит)

Алг. топ. (іспит)

доц. Гаталевич А.І.

проф. Радул Т.М.

27.06. о 10:00  ауд. 368

27.06. о 10:00  ауд. 379

29.08. о 12:00  ауд. 372

28.08. о 12:00  ауд. 367

МТЕ-51

AT of E (іспит)

проф. Оліскевич М.О.

24.06. о 10:00  ауд. 372

28.08. о 9:00  ауд. 354

Курсова робота

 

24.06. о 14:00  ауд. 354

28.08. о 10:00  каф.

ОКЕ і СС (іспит)

проф. Кирилич В.М.

26.06. о 10:00  ауд. 372

28.08. о 12:00  ауд. 354

Ігри і КП (іспит)

доц. Козицький В.А.

26.06. о 13:00  ауд. 372

28.08. о 15:00  ауд. 354

МТФ-51

Фін. ек. (іспит)

доц. Прокопишин І.А.

25.06. о 10:00  ауд. 381

29.08. о 9:00  ауд. 147

СА у Ф (іспит)

доц. Підкуйко С.І.

27.06. о 10:00  ауд. 112

29.08. о 12:00  ауд. 113

МТС-51

МОЗІ (іспит)

проф. Єлейко Я.І.

25.06. о 10:00  ауд. 368

30.08. о 9:00  каф.

ДРТВП (іспит)

проф. Єлейко Я.І.

25.06. о 14:00  ауд. 368

30.08. о 9:00  каф.

Мет. пр. стат. (іспит)

доц. Базилевич І.Б.

26.06. о 10:00  каф.

30.08. о 9:00  ауд. 382

МТП-51

МСРК (іспит)

проф. Андрейків О.Є.

24.06. о 14:00  філія

30.08. о 12:00  каф.

Іноз. мова (іспит)

ас. Білинська О.О.

25.06. о 11:00  ауд. 216

27.08. о 12:00  ауд. 216

Нел. теор. пр. (іспит)

проф. Сулим Г.Т.

26.06. о 10:00  ауд. 147

30.08. о 15:00  ауд. 147

МВММІ (іспит)

доц. Звізло І.С.

27.06. о 10:00  ауд. 271

30.08. о 9:00  ауд. 147

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua