Menu

Оліскевич Маріанна Олександрівна

Науковий ступінь:

доктор економічних наук,
кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання:

доцент кафедри диференціальних рівнянь

Посада:

професор кафедри математичної економіки та економетрії
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

Дата народження: 22.01.1973

Адреса: вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

HOME CV

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

з 2017 –

 

професор кафедри математичної економіки та економетрії

Львівського національного університету імені Івана Франка

2006 – 2016

 

доцент кафедри математичної економіки та економетрії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

2000 – 2005

 

доцент кафедри диференціальних рівнянь

Львівського національного університету імені Івана Франка

1999 – 2000

 

доцент кафедри математичних методів в економіці

Львівського державного фінансово-економічного інституту

ОСВІТА, НАУКА

2017 –

 

член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

28.03.2016

 

 

 

 

захист докторської дисертації

«Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку  праці України»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

спеціальність : 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

науковий консультант : завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор економічних наук, професор  Лук’яненко Ірина Григорівна

2004

вчене звання: доцент кафедри диференціальних рівнянь   

19.11.1998

 

 

 

 

захист  кандидатської дисертації

«Стійкість розв’язків мішаних задач для гіперболічних рівнянь і систем»

Львівський державний університет імені Івана Франка

спеціальність : 01.01.02 – диференціальні рівняння

науковий керівник : завідувач кафедри диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор Лавренюк Сергій Павлович

1995 – 1998

аспірантка кафедри диференціальних рівнянь Львівського державного університету імені Івана Франка

1990 – 1995

студентка механіко - математичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка
кваліфікація спеціаліста за спеціальністю «Математика

1980 – 1990

учениця СШ №28 з поглибленим вивченням німецької мови м. Львова

ПРОФІЛІ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

SCOPUS  :  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24462153900    
GoogleScholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=lt-b854AAAAJ&hl=ru
IDEAS : https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?form=extended&wm=wrd&dt=range&ul=&q=marianna+oliskevych&cmd=Search%21&wf=4BFF&s=R&db=&de=
EconPapers  : http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=oliskevych;iframes=no
Сrossref : http://search.crossref.org/?q=oliskevych

TEACHING

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

RESEARCH

ПРОФІЛІ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ

SCOPUS  : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24462153900
GoogleScholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=lt-b854AAAAJ&hl=ru
IDEAS : https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?form=extended&wm=wrd&dt=range&ul=&q=marianna+oliskevych&cmd=Search%21&wf=4BFF&s=R&db=&de=
EconPapers  : http://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=oliskevych;iframes=no
Сrossref : http://search.crossref.org/?q=oliskevych

ПУБЛІКАЦІЇ

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. – ISBN 978-966-613-984-2. 
 2. Кирилич В. М. Економетричне моделювання макроекономічних проце­сів: Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моде­лі: навч.-метод. посібник / В.М. Кирилич, М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 144 с. – ISBN 978-966-613-982-8. 
 3. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних : навч.-метод. посібник / М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с. – ISBN 978-966-613-983-5. 
 4. Оліскевич М. О. Основи економетрії часових рядів : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-613-628-5. 
 5. Козицький В. А. Основи математичної економіки. Теорія фірми / В. А. Козицький, С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Піраміда, 2005. – 323 с.
 6. Козицький В. А. Основи математичної економіки. Теорія споживання / В. А. Козицький, С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Піраміда, 2004. – 264 с.
 7. Лавренюк С. П. Основи економетрії : тексти лекцій / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367 с.

МОНОГРАФІЇ

 1. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 400 с. – ISBN 978-617-10-0235-7.
 2. Oliskevych M. Labor Market Modeling: Regional Unevenness and Economic Integration / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 72 p. ISBN : 978-620-2-02265-1, EAN: 9786202022651
  https://www.morebooks.de/gb/search?utf8=%E2%9C%93&q=labor+market+modeling   https://www.morebooks.de/store/gb/book/labor-market-modeling:-regional-unevenness-and-economic-integration/isbn/978-620-2-02265-1
 3. Oliskevych M. Asymmetries and Nonlinearities in Socio-Economic Sphere / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 84 p. https://www.morebooks.de/gb/search?utf8=%E2%9C%93&q=oliskevych   https://www.morebooks.de/store/gb/book/asymmetries-and-nonlinearities-in-socio-economic-sphere/isbn/978-613-9-87658-7

колективні:

 1. National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 356 p. // Regional inequalities, economic integration and structural change in Ukraine (Lukianenko I. G., Oliskevych M. O.), P. 308–320. (Chapter 2. The Development of Territorial Administration: Clusters, Regions, Cross-Border Cooperation)
 2. Innovation in Education and Economy: Monograph. Association 1901 "SEPIKE". – Demand GmbH, Norderstedt, Deutschland, 2017– 154 p. // Modern Nonlinear and Asymmetric Econometric Modeling of Socio-Economic Processes (Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych), P. 76–90.
 3. Information aspects of socio-economic systems development: monograph / edited by A. Ostenda and T. Nestorenko. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016. – 448 p. // 5.6. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine (Oliskevych Marianna, Lukianenko Iryna), P. 381–399.
 4. Innovations in the Development of Socio-Economic Systems: Microeconomic, Macroeconomic and Mesoeconomic Levels. – Collective monograph / edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. – Vol. 1. Lithuania : “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 324 p. // Dynamic Analysis of Macroeconomic Fluctuation Sources in Ukraine (Lukianenko I. G., Oliskevych M. O.), P. 262–278.
 5. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под. ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Харьков-Бердянск: ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – 604с. // 1.3. Сучасні підходи до моделювання споживання в Україні (І. Г. Лук’яненко, М. О. Оліскевич), С. 51–77.
 6. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика / Колективна монографія. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. // Глава 2. 10. Методологічні засади сучасного економетричного моделювання та прогнозування інфляційних процесів в Україні (М. О. Оліскевич), С. 213–221.

СТАТТІ

 1. Oliskevych M. European unemployment nonlinear dynamics over the business cycles: Markov switching approach / M. Oliskevych, I. Lukianenko // Global Business and Economics Review (Inderscience Publisher, Scopus). – 2019, in press.
 2. Оliskevych М. Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland / M. Oliskevych, V. Tokarchuk // Economic Annals – XXI (Scopus). – 2018. – Vol. 169. – Issue 1-2. – P. 35–39.   https://www.researchgate.net/publication/326496707_Dynamic_modelling_of_nonlinearities_in_the_behaviour_of_labour_market_indicators_in_Ukraine_and_Poland
 3. Оliskevych М. Fuel Consumption in Ukraine: Evidence from Vector Error Correction Model / M. Oliskevych, G. Beregova, V. Tokarchuk // International Journal of Energy Economics and Policy (Scopus). – 2018. – Vol. 8(5). – P. 58–63.   https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6825
 4. Lukianenko I. Evidence of Asymmetries and Nonlinearity of Unemployment and Labour Force Participation Rate in Ukraine / Iryna Lukianenko, Marianna Oliskevych / Prague Economic Papers. SCOPUS. https://www.vse.cz/pep/ – 2017. – Vol. 26 (5). – P. 578–601. DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.633
 5. Oliskevych M. Structural Change and Labor Market Integration: Evidence from Ukraine / Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2017. – Vol. 7 (3). – P. 501–509. https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4767/pdf
 6. Oliskevych M. Hysteresis, Structural Shocks and Common Trends in Labor Market: Consequence for Ukraine / М. Oliskevych // Economic Studies. SCOPUS.  http://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0 – 2015. – Issue 4. – P. 120 – 137. https://ideas.repec.org/a/bas/econst/y2015i4p120-137.html
 7. Lukianenko I. The Effects of Shocks on the Labor Market: SVEC Modeling / I. Lukianenko, M. Oliskevych // Procedia Economics and Finance http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671 Elsevier. – 2015. – Vol. 27. – P. 311–322. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010023 
 8. Оліскевич М. О. Асиметричність динаміки процесів на ринку праці: нелінійний економетричний аналіз / М. О. Оліскевич // Актуальні проблеми економіки. SCOPUS. http://eco-science.net/downloads.html – 2015. – N 2(164). – C. 427–436. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_2_54
 9. Оліскевич М. О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці / М. О. Оліскевич, В. А. Козицький //  Актуальні проблеми економіки. SCOPUS. http://eco-science.net/downloads.html – 2015. – N 6(168). – C. 444–456. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_6_53
 10. Оліскевич М. О. Проблеми регіональної нерівномірності зайнятості в контексті європейської економічної інтеграції України / М. О. Оліскевич, М. Р. Антоняк-Бабіш // Економічний часопис-XXI. SCOPUS. http://soskin.info/ea/avtory.html – 2015. – № 3-4(2). – С. 46–50. http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_2_2015/Oliskevych,%20Antoniak-Babish.pdf
 11. Oliskevych M. Dynamic Analysis and Modeling of the Labor Market Development in Ukraine / M. Oliskevych // International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. (http://hrmars.com/index.php/pages/detail/Accounting-Finance-Journal) – 2015. – Vol. 5. – Issue 2. – pp. 137–145. http://hrmars.com/hrmars_papers/Dynamic_Analysis_and_Modeling_of_the_Labor_Market_Development_in_Ukraine.pdf),
 12. Oliskevych M. Economic Activity of Population in the Ukrainian Labor Market: Nonlinear Smooth Transition Model / М. Оліскевич // British Journal of Economics, Management and Trade. http://sciencedomain.org/abstract/10586  2015. – Vol. 10. – Issue 1. – pp. 1–13. http://www.journalrepository.org/media/journals/BJEMT_20/2015/Aug/Oliskevych1012015BJEMT19772.pdf
 13. Lukianenko I. G. The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression / I. G. Lukianenko, M. O. Oliskevych // The Problems of Economyhttp://www.problecon.com/main/?lang=en  – 2015. – N 3. – P. 309–316. http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-3_0-pages-309_316.pdf
 14. Oliskevych M. The Impact of Economic Integration on Labor Productivity in Ukrainian Regions / M. Oliskevych, M. Antoniak-Babish // The Advanced Science Journal. http://journals.indexcopernicus.com/The+Advanced+Science+Journal,p2603,3.html) – 2015. – Vol. 2015. – Issue 2. – pp. 27–30. http://advancedscience.org/2015/2/027-030.pdf
 15. Oliskevych M. O. Econometric modelling of regional labor market indicators in Ukraine / M. O. Oliskevych // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Том 159, Економічні науки. –   C. 58–63. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3030
 16. Lukyanenko I. H. Labour Market in Ukraine: An Empirical Dynamic Analysis Using Error Correction Model / Lukyanenko I. H., Oliskevych M. O. // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014. – Vol. 6(159). – pp. 52–58. http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/lukyanenko-i-oliskevych-m-labour-market-in-ukraine-an-empirical-dynamic-analy_24400.pdf
 17. Оліскевич М. О. Емпіричний аналіз динамічного взаємозв’язку безробіття та економічної активності населення на ринку праці в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20, Серія: Економіка. – Вип. 2/2. – С. 197–201.
 18. Оліскевич М.О. Особливості економетричних моделей споживання в Україні в умовах нестабільності та структурних зрушень // Бізнес – Інформ. http://www.business-inform.net/main/?lang=en  – 2014. – N3. – C. 113–121. http://www.business-inform.net/pdf/2014/3_0/113_121.pdf
 19. Oliskevych М. О. Price Dynamics in Ukraine: An Econometric Analysis of Co-Iintegration and Error-Correction Model / М. О. Oliskevych // Journal L´Association 1901 “SEPIKE”. http://www.sepikecloud.com; http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html – 2014. – Ausgabe 4. – pp. 179–183.
 20. Oliskevych M. O. Empirical Modeling of Long-term Interrelations and Short-term Dynamic Adjustments of Private Consumption in Ukraine / М. О. Oliskevych // The Problems of Economyhttp://www.problecon.com/main/?lang=en  2014. – №2. – C. 357–365. http://www.problecon.com/pdf/2014/2_0/357_365.pdf
 21. Олискевич М. А. Анализ особенностей векторного моделирования динамики индексов цен в Украине / М. А. Олискевич // Новая экономика. http://neweconomics.info/issues.php – 2014. – № 2[64]. – C. 54–60.
 22. Оліскевич М. О. Вплив структурних шоків на реальний випуск та безробіття: SVAR підхід / М. О. Оліскевич // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 32. – С. 98–107. https://econom.lnu.edu.ua/files/downloads/Form_Rynk_Econ/032_2014/Rorm_Rynk_Econ_32_2014.pdf
 23. Оліскевич М.О. Економетричний аналіз взаємозв’язків між показниками ринку праці в Україні // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – N 2(38). –   C. 24–29.
 24. Оліскевич М. О. Дослідження нелінійної динаміки рівня безробіття в Україні на підставі SETAR моделей / М. О. Оліскевич // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – C. 230–238.
 25. Оліскевич М. О. Аналіз та моделювання динаміки приватного споживання в Україні / М. О. Оліскевич // Економічний вісник університету. ДВНЗ “Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2013. – № 21/2. – C. 247–254.
 26. Оліскевич М. О. Емпіричне PIH-моделювання динаміки споживчих видатків в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2013. – Вип. 50. – C. 212–221.
 27. Оліскевич М. О. Економетричний аналіз взаємозв’язків між показниками ринку праці в Україні / М. О. Оліскевич // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 2(38). – C. 24–29.
 28. Оліскевич М. О. Панельне моделювання видатків на освіту в Україні / М. О. Оліскевич, Г. І. Берегова // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2012. – Вип. 48. – C. 184–194.
 29. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання активів, зобовязань та капіталу комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Вісник Львів. ун-ту. Сер. економ. – 2010. – Вип. 42.– С.120–125.
 30. Оліскевич М. О. Моделювання прибутку комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Науковий Вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. – Випуск 495. Економіка. – Чернівці, 2010. – С. 202–214.
 31. Оліскевич М. О. Дослідження одиничного кореня та побудова моделі зі змінною варіацією для ряду грошової маси в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2008. – Вип. 39. – C. 353–362.
 32. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання зв’язку між депозитним та кредитним портфелями комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України глобалізація та євроінтеграція. Збірник наукових праць НАН України. – Інститут регіональних досліджень. – Львів. – 2008. – Вип. 1 (69). –  C. 532–541.
 33. Оліскевич М. О. Дослідження функції споживання в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 4. – C. 92–105.
 34. Лавренюк С. П. Мішана задача для напівлінійного ультрапараболічного рівняння в необмеженій області / С. Лавренюк, М. Оліскевич // Український математичний журнал (Scopus). – Том 59, N12. – 2007. – C. 1661–1673.
 35. Оліскевич М. О. ARIMA моделювання індекса споживчих цін в Україні / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2007. – Вип. 38. – C. 120–125.
 36. Лавренюк С. Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з нелокальною дією / С. Лавренюк, М. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2006. –  Вип. 66. –  C. 99–114.
 37. Оліскевич М. О. Слабко нелінійна параболічна варіаційна нерівність у необмеженій області / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2005. – Вип. 64. –  C. 167–180.
 38. Оліскевич М. О. Побудова моделі часового ряду кредитного портфелю банку / М. О. Оліскевич // Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 14. – 2005 – C. 797–814.
 39. Лавренюк С. П. Задача без начальних условий для вирождающейся гиперболической системи первого порядка / С. П. Лавренюк, М. А. Олискевич // Український математичний вісник. – 2004. – Вип. 2. – С. 61–70.
 40. Козицький В. А. Монопольний принцип, олігополія і рівновага Неша / В. А. Козицький, М. О. Оліскевич // Збірник наукових праць Херсонської філії національного університету кораблебудування. – 2004. – Вип. 2. –  C. 42–60.
 41. Козицький В. А. Про один із підходів до теорії загальної рівноваги / В. А. Козицький, М. О. Оліскевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 2. –  C. 153–159.
 42. Лавренюк С. П. Задача Фур’є для однієї нелінійної системи гіперболічних рівнянь з трьома незалежними змінними / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2002. – Вип. 60. – C. 80–91.
 43. Лавренюк С. П. Метод Гальоркіна для гіперболічних систем першого порядку з двома незалежними змінними / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Укр. мат. ж. – Том 54, N10. – 2002. – C. 1356–1371.
 44. Лондар С. Л. Дослідження динаміки відхилення податкової ставки від оптимальної в моделі кривої бюджетних надходжень з експоненціальним загасанням економічної активності / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2001. – Вип. 10. – C. 68–76.
 45. Лавренюк С. П. Мішана задача для слабко нелінійної системи гіперболічних рівнянь з виродженням / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Вісник Львів. ун-ту. – 2001. – Вип. 59. – С. 139–147.
 46. Лондар С. Л. Динаміка надходжень при зміні податкового навантаження / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич // Вісник Львів. ун-ту. Сеp. економічна – 2001. – Вип. 30. – С. 457–466
 47. Лондар С. Л. Шляхи наближення податкової системи України до стандартів ЄС / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич, Р. В. Юринець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 15-2. – C. 56–62.
 48. Оліскевич  М. О. Мішана задача для нелінійної гіперболічної системи першого порядку з нестандартними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1999. – Вип. 54. – C. 132–140.
 49. Оліскевич М. О. Стійкість за Ляпуновим гіперболічної системи з нелокальними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1998. – Вип. 49. – C. 89–98.
 50. Оліскевич М. О. Зpостання pозв'язків нелокальної задачі для гіпеpболічної системи з pозpивними коефіцієнтами / М. О. Оліскевич // Математичні студії. – 1998. – 9, N1. – C. 42–53.
 51. Оліскевич М. О. Поведінка pозв'язків багатоточкової задачі для гіпеpболічного pівняння пpи великих значеннях часу / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1996. – Вип. 45. – C. 86–96.
 52. Оліскевич М. О. Стійкість розв'язку мішаної задачі для системи з трьома незалежними змінними з періодичними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1996. – Вип. 48. – C. 27–35.

вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua