Menu

Макроекономічні моделі

МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ

Змістовий модуль 1. Вступ. Економіка в довгострокову періоді.

Тема 1. Макроекономічні показники. Вимірювання результатів економічної діяльності. ВВП, ВНП, дефлятор ВВП. Вимірювання вартості життя. Індекс споживчих цін. Вимірювання незайнятості. Рівень безробіття. Закон Оукена.

Тема 2. Національний дохід: походження і розподіл. Фактори виробництва, виробнича функція. Граничні продукти факторів. Розподіл національного доходу. Тотожність національних рахунків. Споживання. Інвестиції. Рівновага. Зміни у заощадженнях, наслідки фіскальної політики. Зміни в інвестиційному попиті.

Тема 3. Фрикційне та циклічне безробіття. Негнучкість заробітної плати. Природний рівень безробіття. Тривалість безробіття.

Тема 4. Гроші. Кількісне рівняння обміну. Попит на гроші. Інфляція. Процентні ставки. Моделі пропозиції та попиту на гроші. Модель репутації. Наслідки монетарної політики. Незалежність центрального банку й інфляція. Сеньйораж. Моделі гіперінфляції.

Тема 5. Відкрита економіка. Чистий експорт, чисті іноземні інвестиції, торговельний баланс. Світова процентна ставка. Модель малої відкритої економіки. Валютні курси. Наслідки фіскальної політики.

Змістовий модуль 2. Моделі економічного зростання.

Тема 6. Модель Солоу. Динаміка капіталу. Траєкторія збалансованого зростання. Вплив зміни норми заощадження. Золоте правило обсягу капіталу. Наслідки зростання населення. Науково-технічний прогрес. Кількісні висновки. Вимірювання швидкості збіжності. Економетричне оцінювання, емпіричні результати. Навколишнє середовище та економічне зростання.

Тема 7. Модель Рамсея-Каса-Купманса. Поведінка фірм. Поведінка домогосподарств, бюджетне обмеження. Динаміка капіталу, динаміка споживання. Фазова діаграма. Властивості траєкторії збалансованого зростання. Золоте правило. Ефект зміни дисконтної ставки. Швидкість збіжності. Ефект державних видатків. Досвід емпіричних досліджень.

Тема 8. Модель Даймонда. Поведінка домогосподарств. Динаміка економіки. Логарифмічна корисність. Швидкість збіжності. Рамсея-Каса-Купманса. Поведінка фірм. Поведінка домогосподарств, бюджетне обмеження. Динаміка капіталу, динаміка споживання. Фазова діаграма. Властивості траєкторії збалансованого зростання. Золоте правило. Ефект зміни дисконтної ставки. Швидкість збіжності. Ефект державних видатків. Досвід емпіричних досліджень.

Змістовий модуль 3. Моделі сектору досліджень і розвитку. Людський капітал.

Тема 9. R&D сектор. Динаміка нагромадження знань. Ефект розширення масштабу. Динаміка капіталу. Чинники розміщення ресурсів у R&D. Підтримка наукових досліджень. Моделі навчання в процесі роботи. Ендогенні заощадження. Емпіричні результати. Зростання населення.

Тема 10. Відмінності в доходах в часі та просторі. Розширення моделі Солоу. Студенти і працівники. Емпіричні висновки. Соціальна інфраструктура, географія, економічний розвиток.

Змістовий модуль 4. Моделі реального бізнес циклу.

Тема 11. Економічні коливання. Базова модель. Поведінка домогосподарств. Споживання та пропозиція праці. Розв’язання моделі у часткових випадках. Лог-лінеаризація. Ефект технологічних шоків. Ефект зміни державних видатків. Емпіричні результати. Калібрація.

Змістовий модуль 5. Економіка в короткостроковому періоді.

Тема 12. Кількісне рівняння обміну. Попит на гроші. Крива сукупного попиту. Короткострокові коливання. Криві сукупної пропозиції. Збурення сукупного попиту, пропозиції. Кейнсіанський хрест. Крива IS, чинники її переміщення. Грошовий ринок. Крива LM, чинники її переміщення. Взаємодія фіскальної та монетарної політик. Сукупний попит у відкритій економіці. Реальна процентна ставка і заплановані видатки. Модель Мандела-Флемінга. Плаваючий і фіксований валютні курси.

Тема 13. Модель сукупної пропозиції за негнучкої заробітної плати. Модель неправильних уявлень працівників. Модель недосконалої інформації. Модель негнучких цін. Інфляція і безробіття в короткостроковому періоді. Крива Філіпса. Емпіричні результати. Циклічність реальної заробітної плати.

Змістовий модуль 6. Ринок праці.

Тема 14. Моделі стимулюючої заробітної плати. Зусилля працівників, ефективна заробітна плата. Модель Шапіро-Стіглітца. Трудові контракти. Моделі інсайдерів і аутсайдерів. Циклічність витрат на працю. Гістерезис. Моделі пошуку й узгодження. Збурення попиту на працю. Емпіричні результати.

Змістовий модуль 7. Споживання.

Тема 15. Функція споживання Д. Кейнса. Теорія міжчасового вибору. Гіпотеза життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Досвід економетричного оцінювання функції споживання. Гіпотеза випадкового блукання Голла. Тестування Кемпбелла, Ші. Процентна ставка і заощадження. Ліквідні обмеження.

Рекомендована література

  1. Манкiв Г. Макроекономiка / Н. Грегорi Манкiв. Пер. з англ. С. Панчишин. – К. : Основи, 2000. – 588 с.
  2. Ljungqvist L. Recursive Macroeconomic Theory / Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent. – The MIT Press Cambridge, 2004. – 1082 p.
  3. Romer D. Advanced Macroeconomics / David Romer. – The McGraw Hill Companies, Inc., 4th edition, 2012. – 738 p.(pdf)
  4. Abel A. Macroeconomics / Andrew B. Abel andBen S. Bernanke. – Addison-Wesley Publishing Co., 200631

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua