Menu

Вступ до теорії ймовірностей (історичний факультет)

Галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 054 – соціологія
Спеціалізація прикладна соціологія; аналітичні моделі дослідження соціальних проблем
Факультет історичний
форма навчання денна
Курс І
Семестр 2
Лекцій 32 год.
Практичних 48 год.
Кредитів 5

Програма дисципліни

Тема 1. Основи вищої математики.

Множини, числові множини. Множина комплексних чисел.
Матриці, дії над ними. Визначники.
Системи лінійних алгебричних рівнянь.
Границя функції і неперервність.
Похідна функції.
Первісна та невизначений інтеграл. Визначений інтеграл.

Тема 2. Елементи теорії ймовірностей.

Імовірність події.
Випадкові величини.
Деякі розподіли випадкових величин.
Закони великих чисел.
Статистичні оцінки розподілів випадкових величин.

Література  

 1. Доманська Г.П., Лавренюк С.П. Основи вищої математики (для економічних спе­ці­аль­нос­тей): Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 634 с.
 2. Бобик О. І., Берегова Г. І., Копитко Б. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 560 с.
 3. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи обробки даних у психологічних і педагогічних експериментах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 168 с.
 4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО «Речь», 2000. – 350 с.
 5. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – К.: Академія, 2004. – 270 с.
 6. Агабекян Р.Л., Кириченко М.М., Усатиков С.В. Математические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода в эмпирическом исследовании: Учеб. пос. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 192 с.
 7. Руденко В. М., Руденко Н.М. Математичні методи в психології: підручник . – К.: Академ-видав, 2009. – 384 с.
 8. Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
 9. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1996. – 232 с.
 10. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Уклад.: В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко // за ред. В.І. Воловича. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 1998. – 736 с.

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua