Menu

Математична економіка

Галузь знань 0402 – фізико-математичні науки
Спеціальність 6.040205 –  статистика
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Факультет механіко-математичний
форма навчання денна
Курс ІV
Семестр 7
Лекцій 32 год.
Практичних 32 год.
Кредитів 4

Програма дисципліни

Тема 1. Теорія споживання.

Перевага і вибір. Відношення переваги: основні властивості. Функція корисності. Теорема Дебре. Споживчий вибір: порядковий підхід. Задача раціонального вибору. Попит Вальраса. Зміна цін і доходу. Слабка і сильна аксіоми виявленої переваги. Закон попиту. Матриця Слуцького. Агрегація Енгеля. Агрегація Курно. Споживчий вибір: кількісний підхід. Задача максимізації корисності. Непряма функція корисності. Ефекти заміщення і доходу. Рівняння Слуцького. Задача мінімізації видатків. Функція видатків. Попит Гікса. Диференціальні властивості попиту. Тотожність Роя. Задача інтегровності. Грошова міра функції корисності. Задача інтегровності. Споживчий надлишок. Квазілінійна корисність і грошова міра. Оцінка зміни добробуту.

Тема 2. Теорія фірми.

Технологічні множини, їх структурні властивості. Задача максимізації прибутку фірми. Мінімізація витрат фірми. Властивості функції витрат. Функції попиту на фактори виробництва. Фірма в умовах досконалої конкуренції. Функція пропозиції випуску. Виробничі функції. Двофакторні виробничі функції. Довгостроковий та короткостроковий періоди. Недосконала конкуренція. Монопольна ціна. Збиток заданий монополією. Цінова дискримінація. Олігополія. Дуополія з конкуренцією на фактори виробництва. Модель Курно. Картель. Модель Бертрана. Порівняльна статика фірми. Довгострокова задача для фірми.

Література

  1. Козицький В.А, Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія споживання – Львів, ЛНУ імені І. Франка. Піраміда. 2004. – 264 с.
  2. Козицький В.А, Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи математичної економіки. Теорія фірми – Львів, ЛНУ імені І. Франка. Піраміда. 2005. – 324 с.
  3. Пономаренко О.І, Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2004. – 262с.:іл.
  4. Аллен Р. Математическая економия. – М.: ИЛ, 1963.
  5. Ашманов С.А. Введение в математическую економику. – М.: Изд. МГУ, 1980.
  6. Интриллигатор М. Математическаие методи оптимизации и економическая теория. – М.: Прогресс, 1964.
  7. Обен Ж.-П.. Нелинейний анализ и его економические приложения. – М.: Мир, 1988.

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua