Menu

Дослідження операцій

Галузь знань 11 Математика і статистика
Спеціальність 111 Математика
Спеціалізація математична економіка та економетрика
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр
Факультет механіко-математичний
форма навчання денна
Курс перший
Семестр перший
Лекцій 32 год.
Практичних 32 год.
Кредитів 6

Програма дисципліни

 1. Проблеми та задачі дослідження операцій.
 2. Основні типи задач дослідження операцій.
 3. Методи розв’язування багатокритерійних задач.
 4. Задача лінійного програмування. Пряма та двоїста задачі. Застосування теорії двоїстості в дослідженні економічних моделей.
 5. Теоретичне обгрунтування симплекс-методу.
 6. Задачі оптимізації на мережах. Транспортні задачі. Задачі про потоки в мережах.
 7. Цілочисельне програмування. Метод Гоморі, метод гілок і меж. Задача булевого програмування.
 8. Динамічне програмування. Рівняння Белмана. Задача інвестування. Задача про заміну обладнання. Задача планування виробництва та запасів. Задача про найкоротший шлях в мережі. Оптимальний розподіл капіталовкладень.
 9. Потоки в мережі. Задача про найкоротший шлях. Мережеве планування. Задача про максимальний потік.
 10. Оптимізація мережі за критеріями вартості та тривалості.
 11. Чисельні методи пошуку оптимальних розв’язків в нелінійних задачах.

Література

 1. Бартіш М. Я. Дослідження операцій. Частини I–V / М. Я. Бартіш, І. М.Дудзяний.– Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004–2011.
 2. Катренко А. В. Дослідження операцій / А. В. Катренко.– Львів: Магнолія, 2014.– 352с.
 3. Кирилич В. М. Дослідження операцій. Моделі та задачі: тексти лекцій / В. М. Кирилич, В. А. Козицький. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 140 с.
 4. Козицький В. А. Опуклі структури, методи оптимізації та їхнє застосування в економічному аналізі: підручник / В. А. Козицький.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Фран­ка, 2008. – 448 с.
 5. Моклячук М. П. Лекції з теорії вибору та прийняття рішень / М. П. Мок­лячук, Р. Є. Ямненко.– К.: Київський університет, 2007.– 258с.
 6. Савченко О. Г. Економіко-математичне моделювання / О. Г. Савченко.– Н. В. Валько, Л. В. Кузьмич.– Херсон: Колос, 2011.– 179с.

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua