Log in

Лавренюк Сергій Павлович

4 листопада 2011 року виповнюється 65 років з дня народження відомого вченого, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора фізико-математичних наук Сергія Павловича Лавренюка. Близько 40 років присвятив Сергій Павлович служінню науці, пройшовши шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри диференціальних рівнянь Львівського університету.

С. П. Лавренюк народився 4 листопада 1946 року в с. Посива Острозького району Рівненської області в селянській родині. Закінчивши із золотою медаллю Кутянську середню школу, в 1964 році він вступає на механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка на відділення "Математика". З 1969 по 1972 рік навчається в аспірантурі на кафедрі диференціальних рівнянь. Під керівництвом доцента Є. М. Парасюка досліджує питання єдиності та стійкості обернених задач теорії потенціалу, і в 1973 році захищає кандидатську дисертацію на тему «Про деякі обернені задачі теорії потенціалу». З 1972 року, відразу після закінчення аспірантури, працює асистентом, з 1974 по 1976 рік – старшим викладачем, а наступні двадцять років – доцентом кафедри диферентціальних рівнянь. У 1983 році С. П. Лавренюк стає завідувачем кафедри диференціальних рівнянь, яку буде очолювати протягом 17 років. У 1995 році Сергій Павлович успішно захищає докторську дисертацію «Задачі для еволюційних систем з виродженням, які містять другу похідну за часом». Дисертація стала підсумком його багаторічних наукових досліджень питання коректності мішаних задач та задачі Фур'є для систем еволюційних рівнянь з другою похідною за часом, частина з яких чи навіть всі вироджуються на деякій гіперплощині t=const.

З 1997 по 2006 рік Сергій Павлович – професор кафедри диференціальних рівнянь. У 2004 році за особливі заслуги у розвитку науки і освіти, підготовку наукових кадрів вищої
кваліфікації, багаторічну науково-педагогічну діяльність Вчена рада університету присвоїла йому почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

З 1999 по 2005 рік С. П. Лавренюк, не полишаючи роботу у рідному університеті, працює також професором Краківської політехніки імені Тадеуша Костюшки, а з 2005 по 2007 рік – професором Жешівського університету у Польщі. Не лише польські колеги Сергія Павловича, але й студенти, яким він читає лекції, високо оцінюють його науковий рівень та педагогічний талант.

В кінці 90-х років, у скрутні для факультету часи, коли теоретична математика переставала у молоді користуватися популярністю, Сергій Павлович започатковує на кафедрі диференціальних рівнянь нову спеціальність – «Математична економіка». Він починає вивчати математичні моделі в економіці, основи мікроекономіки та макроекономіки, готує і сам вперше читає цілу низку курсів економічного спрямування для студентів-математиків. Цей напрямок його науково-педагогічної та організаційної діяльності завершується створенням на механіко-математичному факультеті кафедри математичної економіки та економетрії, яку він очолює з 2006 року до останніх днів свого життя.

Професор С. П. Лавренюк є автором понад 100 наукових праць та 9 навчальних посібників та підручників. Під керівництвом Сергія Павловича захищено 13 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси Сергія Павловича стосуються еволюційних рівнянь та асоційованих з ними варіаційних нерівностей, які містять або тільки першу, або першу і другу похідні за часовою змінною і характеризуються хоча б однією з таких властивостей: виродженість, необмежена область задання, степенева нелінійність. В його наукових працях переважно розглядаються узагальнені розв'язки (в сенсі інтегральної тотожності або рівності майже скрізь) відповідних задач для згаданих рівнянь та нерівностей і вивчається питання їх існування та єдиності, а також досліджуються деякі властивості цих розв'язків. С. П. Лавренюк отримав нові і важливі з наукової точки зору результати стосовно однозначної розв'язності задач для, зокрема, нелінійних параболічних, псевдопараболічних, ультрапараболічних та гіперболічних рівнянь та їх систем зі змінними показниками нелінійності, а також для асоційованих з ними варіаційних нерівностей. Він розширив відомі класи рівнянь за рахунок нових і цікавих для практики рівнянь та їх систем. Для деяких класів рівнянь С. П. Лавренюк сформулював та дослідив задачі, які раніше для них не розглядалися.

У Львівському університеті С. П. Лавренюк читав лекції на механіко-математичному та економічному факультетах, факультеті прикладної математики та інформатики. Студенти мали змогу слухати його лекції з математичного аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними, методів оптимізації та варіаційного числення, математичної економіки, економетрії, вищої математики. Професор С. П. Лавренюк підготував і прочитав багато спеціальних курсів з теорії диференціальних рівнянь та математичної економіки. Багатьом поколінням студентів Сергій Павлович запам'ятався як талановитий педагог, доброзичливий лектор з тонким чуттям аудиторії, людина відкритої душі, особливо для тих, хто прагнув знань.

Оригінал статті: Лавренюк Сергій Павлович

 

 

Адміністратор

адміністратор сайту, ProAdmin

Детальніше в цій категорії: « Гнєденко Борис Лянце Владислав Елійович »

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua