Log in

Рузевіч Станіслав (Stanisław Leon Ruziewicz)

Станіслав Рузевіч (Stanisław Leon Ruziewicz)

Владислав Кретковський (Władysław Kretkowski)

Станіслав Рузевіч народився 29 серпня 1889 року в Підстаях біля Коломиї. Був сином ремісника Францішка та Терези з Ясінських. Після початкової школи у 1900-1901 році навчався в І класі в гімназії в Коломиї, в ІІ-IV класах в гімназії Франца-Йосифа у Львові, а після передчасної смерті батька в V-VIII класах знову в Коломиї, де 2 червня 1908 року склав з відзнакою іспит на атестат зрілості. З жовтня 1908 по 1913 рік навчався на філософському факультеті Львівського університету. Тут він слухав лекції з математики у Ю. Пузини та В. Серпінського, з фізики у М. Смолуховського і І. Закшевського, з астрономії М. Ернета, брав участь в семінарах, якими керували Ю. Пузина та В. Серпінський.

Ось як виглядав розклад занять С. Рузевіча у V семестрі (1910/1911 навчальний рік), складений на основі вибраних ним дисциплін і розкладу лекцій професорів.

Понеділок

8-9 Логіка К. Твардовський
10-11 Експериментальна фізика  І. Закшевський
11-12 Аналітична геометрія Ю. Пузина
12-1 Вища алгебра В. Серпінський

Вівторок

8-9 Логіка К. Твардовський
9-10 Математичний семінар (вищий) Ю. Пузина / Вибрані розділи аналітичної механіки М. Смолуховський
10-11 Експериментальна фізика І. Закшевський
11-12 Диференціальне числення Ю. Пузина
12-1 Вища алгебра В. Серпінський
4-5 Теорія ймовірностей Я. Лукасевич
7-8 Теорія виховання в Польщі у добі гуманізму Б. Маньковський

Середа

8-9 Логіка К. Твардовський
9-10 Експериментальна фізика  І. Закшевський
11-12 Аналітична геометрія Ю. Пузина
12-1 Критичний аналіз основних математичних понять В.Серпінський
4-5 Теорія ймовірностей Я. Лукасевич
6-8 Педагогічний семінар Б. Маньковський

Четвер

8-9 Логіка К. Твардовський
9-10 Математичний семінар (вищий) Ю. Пузина
10-11 Експериментальна фізика І. Закшевський
11-12 Диференціальне числення Ю. Пузина
12-1 Вища алгебра В. Серпінський
4-5 Теорія ймовірностей Я. Лукасевич
7-8 Теорія виховання в Польщі у добі гуманізму Б. Маньковський

П’ятниця

9-10 Вибрані розділи аналітичної механіки М. Смолуховський
10-11 Експериментальна фізика І. Закшевський
11-12 Аналітична геометрія Ю. Пузина
12-1 Вища алгебра В. Серпінський
7-8 Теорія виховання в Польщі у добі гуманізму Б. Маньковський

Субота

8-10 Математичний семінар (нижчий) В. Серпінський

Практичні у фізичній лабораторії (4 год.) щодня в години, вільні від лекцій. І. Закшевський

З 1908 року у Львівському університеті почав читати лекції В. Серпінський. Тематика його лекцій та семінарів торкалася теорії множин, теорії функцій дійсної змінної, основ математики. Особливо плідною була праця С. Рузевіча на семінарах В. Серпінського, як результат було надруковано 3 статті (у 1911, 1912, 1913 рр.). За активну працю на семінарах Ю. Пузини та В. Серпінського він відзначався стипендією. Для прикладу  наведемо тематику доповідей С. Рузевіча на семінарі В. Серпінського у зимовому семестрі 1911/1912 навчального року:

 • Про неперервну функцію з всюди щільними максимумами і мінімумами
 • Про антиномії Рішара
 • Про трансфінітну індукцію
 • Про криві Пеано
 • Про ряди неперервних функцій, які всюди щільно абсолютно і всюди щільно умовно збіжні.

За свої успіхи в зимовому семестрі він отримав стипендію 80 корон, в літньому – 70 корон. За рішенням Ради факультету протягом 1910-1913 років С. Рузевіч мав посаду наукового помічника при кафедрах математичної і теоретичної фізики.

Під час навчання в університеті як сирота С. Рузевіч отримував стипендію з фундації Самуеля Словінського – 315 корон річних. Він був однокурсником М. Зарицького, на курс старший від Отто Никодима, але лекції з математики слухали разом.

Прослухавши 9 семінарів, С. Рузевіч 31 березня 1913 року  подає прохання до Ради філософського факультету про допуск його до докторських іспитів на основі праці “Przyczynki do rachunku rόżniczkowego”.

Оцінку його докторської праці робили Ю. Пузина та В. Серпінський: “Задачі, якими займається п. Рузевіч в своїй праці, належать до тих, які виникли з досліджень умов диференціювання функцій. Уже від часів Веєрштрасса відомо, що неперервна функція, постійно зростаюча, може не мати похідної на певній скрізь щільній множині точок. У всіх досі знаних прикладах ця множина є зчисленною. С. Рузевіч ставить питання, чи існує неперервна функція, постійно зростаюча, яка не має похідної на незчисленній – відповідно, загущеній на кожному відрізку – множині точок. Питання це розв’язує позитивно, подаючи  відповідний приклад.

Друга проблема, якою займається п. Рузевіч стосується питання, чи неперервна функція, яка має всюди визначену скінченну правосторонню похідну може не мати лівосторонньої похідної в незчисленній множині точок. І тут побудовою відповідно підібраного прикладу п. Рузевіч дає позитивну відповідь”.

Докторська праця була оцінена як відмінна. Докторські іспити з математики і астрономії при комісії – Ю. Пузина, В. Серпінський, М. Ернст, В. Брухнальський 04.06.1913 склав на “відмінно”, з філософії при комісії – К. Твардовський, М. Вартенберг, К. Гадачек – також на “відмінно”.

Урочиста докторська промоція відбулася 16.10.1913. Промотором був Ю. Пузина.

У 1913-1914 році він отримав стипендію з фонду Кретковського для продовження навчання в Гетінгенському університеті.

Хоча лікарські комісії у 1910, 1911, 1912 роках визнали С. Рузевіча звільненим від військової служби, в час І світової війни він провів три роки у війську, переважно в канцеляріях. Після звільнення з армії навесні 1918 року він почав викладати в реальній гімназії в Ланцуті і в ХІІІ гімназії у Львові.

У липні 1918 року відбулась габілітація С. Рузевіча у Львівському університеті на підставі надрукованої в 1916 році праці “O funkcjach monotonicznych posiadających pantachiczne przedziały stałości”. На колоквіумі, який відбувся 3 липня 1918 року, йому були задані питання:

 • Ю. Пузина

         Множини точок в теорії аналітичних функцій
         Поява еліптичних функцій
         Теореми Міттаг-Лефлера
         Поверхні Рімана і Analysis situs

 • В. Серпінський

         Аксіома вибору і її роль в математиці
         Проблема континууму, а також гіпотеза континууму і їхній взаємозв'язок

Після габілітаційної лекції “Теорія множин та її роль в математиці” Рада факультету надала право викладання математики в університеті.

         Затвердження габілітації Міністерством затягнулося, оскільки спочатку документи були вислані до Відня (8.08.1918), що співпало з розпадом Австрії. У грудні сенат повторно вислав документи до Варшави, де габілітація була затверджена. Перші лекції він оголосив у літньому семестрі 1918/1919 навчального року, але тоді навчання в університеті не було. У квітні 1919 року після смерті Ю. Пузини і переходу В. Серпінського до Варшавського університету, щоб їх замінити, С. Рузевічу Міністерство дозволило платні лекції як надзвичайному професору.  Цю посаду він отримав пізніше. С. Рузевіч почав викладати з 1919/1920 навчального року. Лекції, які він читав (оголосив) у Львівському університеті:

 • Теорія аналітичних функцій (1919/20, 1924/25, 1928/29)
 • Вища алгебра (1919/20, 1929/30)
 • Математика для філософів і природників (1919/20, 1920/21, 1921/22, 1923/24, 1935/36, 1936/37)
 • Вступ до аналізу (1920/21, 1931/32)
 • Теорія функцій дійсної змінної (1921/22, 1926/27, 1929/30, 1933/34)
 • Теорія функцій комплексної змінної (1921/22)
 • Диференціальні рівняння (1922/23)
 • Диференціальне та інтегральне числення (1923/24, 1927/28,1931/32)
 • Функції багатьох змінних (1924/25)
 • Інтеграл Лебега (1924/25)
 • Нескінченні алгоритми (1925/26)
 • Теорія чисел (1925/26, 1927/28, 1928/29, 1931/32, 1933/34)
 • Теорія множин (1925/26, 1932/33)
 • Теорія визначників і лінійні рівняння (1926/27)
 • Ряди Діріхле (1926/27, 1930/31)
 • Вищий аналіз (1928/29, 1932/33)
 • Еліптичні функції (1929/30)
 • Нескінченні операції (1929/30)
 • Аналітична геометрія (1930/31)
 • Степеневі ряди (1930/31)
 • Нескінченні добутки і ланцюгові дроби (1932/33)
 • Нескінченні ряди (1933/34)
 • Нові дослідження з теорії функцій дійсної змінної (1935/36, 1938/39)
 • Гіпотеза континууму (1936/37)
 • Вибрані питання з теорії множин (1937/38)       

З 1 січня 1921 року С. Рузевіч був номінований надзвичайним, а з 1924 року звичайним професором та керівником третьої кафедри математики у Львівському університеті. З 1926 року він також викладав у Львівській політехніці. У 1932/33 навчальному році був деканом математично-природничого факультету в університеті. У 1933 році рішенням Міністра його кафедра була ліквідована, а в 1935 році він пішов на пенсію. В університеті продовжував викладати з 1935/36 навчального року як приват-доцент.

         У 1936 році С. Рузевіч отримав кафедру прикладної математики в Вищій Школі Міністерства торгівлі у Львові. Тут він викладав, зокрема, торгівельну та політичну арифметику, фінансову математику. У 1939 році був там ректором, а в радянські часи (1939-1941) був проректором Львівського інституту радянської торгівлі.

         Більшість наукових праць С. Рузевіча стосуються теорії функцій дійсної змінної (є кілька праць, пов’язаних з гіпотезою континуума), теорії чисел, функційних рівнянь, функціонального аналізу. Він сформулював, зокрема, в Шотландській книзі, ряд проблем, які привели до цікавих результатів. Написав разом з Є. Жилінським дві книги та підручник з алгебри для середніх шкіл. Автор більше 30 праць.

         Особливо дружні відносини підтримував зі своїм вчителем В. Серпінським. Частина їхнього листування опублікована.

Був одружений з Теофілею з Зембжуських, мали сина Здіслава.

Після приходу німців до Львова С. Рузевіч був 11 липня 1941 року арештований і наступного дня розстріляний.

Література:

 1. ДАЛО ф. 26 оп. 5 сп. 1655.
 2. Więsław W. Listy Wacława Sierpińskiego do Stanisława Ruziewicza. Mat. XL 2004, s. 139-168.
 3. Prytuła J. Doctoraty z matematyki na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1877-1917 // Dzieje Matematyki Polskiej // (red. W. Więsław) Wrocław, 2013, 133-150.
 4. Program wykladόw w 1910-1911, 1919-1939.
Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua