Log in

Математично-природничий факультет

Математично-природничий факультет Математично-природничий факультет

На початку 20-х років ХХ століття у Львівському університеті було 4 факультети: теологічний, правничий, медичний та філософський. Найбільшими з них були філософський та правничий. На Раді філософського факультету неодноразово ставилось питання про поділ факультету. Але завжди хтось з впливових професорів був проти цієї ідеї (наприклад, К.Твардовський).

На засіданні ради філософського факультету 17 червня 1924 року була прийнята ухвала про поділ факультету на два факультети, про що було повідомлено міністерство листом від 23 липня 1924 року. В листі від 25 липня 1924 року Міністерство дало згоду на поділ на два факультети. На підставі цього 1 жовтня Рада факультету прийняла рішення про два факультети: гуманітарний і математично-природничий. В цей же день були вибрані декани та продекани обох факультетів. Сенат університету затвердив ці ухвали і кінцеве рішення Міністерства про поділ факультету декан зачитав на останньому засіданні Ради філософського факультету 3 грудня 1924 року.

В час розподілу до математично-природничого факультету відійшли кафедри: математики A, B, C, D (професори Є.Жилінський, Г.Штайнгауз, С.Рузевіч, С.Банах), теоретичної фізики (проф. С.Лорія), експерементальної фізики (проф. Р.Негрус), астрономії (проф. М.Ернст), хімії (проф. С.Толочко), хімії ІІ (проф. К.Клінг), географії (проф. Є.Ромер), порівняльної анатомії (проф. К.Квітнєвський), палеонтології (проф. Ю.Семірадський), геології (проф. В.Рогаля), геофізики і метеорології (проф. Г.Арцтовський), мінералогії і кристалографії (проф. З.Вейберг), анатомії та фізіології рослин (проф. С. Кшеміневський), зоології (проф. Я.Гіршлер), морфології та систематики рослин (проф. С.Кульчинський,  який був також керівником ботанічного саду).

До 1939 року у структурі факультету були відкриті нові кафедри, а деякі закриті. Зокрема, відрита у 1930 році кафедра логіки (проф. Л.Хвістек) і рішенням Міністерства в 1933 році закрита кафедра професора-математика С.Рузевіча.

Математичні кафедри та кафедра логіки були розміщені на ІІ поверсі в корпусі на вул. св. Миколая (тепер Грушевського).

Статистика слухачів у зимовому семестрі 1924/1925 навчального року:

 

Теологія

Право

Медицина

Гуманіст.
ф-т

Мат.-природ.
ф-т

 Разом

Студенти

59

1846

928

1561

1180

5574

Вільні слухачі

3

26

14

77

88

208

Чоловіки

62

1798

825

764

807

4256

Жінки

-

74

117

874

461

1526

Віросповід.              
рим.-кат        


62


935


496


767


586


2846

грек.-кат        

-

181

83

141

165

570

катол.-вірм        

-

4

3

5

-

12

православн        

-

6

15

1

13

35

євангеліст        

-

11

6

11

8

36

іюдейск        

-

733

337

709

492

2271

інші і невір        

-

2

2

4

4

12

Разом

62

1872

942

1638

1268

5782

 З огляду на малі приміщення Рада математично-природничого факультету ухвалила на 1925/26 навчальний рік обмежити кількість студентів до 250 осіб і приймати на навчання на засадах вступного іспиту з математики та фізики.  Міністерство освіти та віросповідань затвердило цю ухвалу. Цього року на І курс було прийнято 252 студенти та 2 вільні слухачі. В 30-тих роках кількість студентів на факультеті зменшилась, збільшилося число студенток, змінилась структура за віросповідуванням.

Деканами факультету були К.Клінг (1924/25), Р.Негруш (1925/26), С.Лорія (1926/27), Г.Арцтовський (1927/28), Я.Гішлер (1928/29), Є.Жилінський (1929/30), В.Рогаля (1930/31), Г.Штайнгауз (1931/32), С.Рузевіч (1932/33), С.Банах (1933/34), С.Кульчинський (1934-36), Ю.Токарський (1936/37), Я.Самсонович (1937/38), Р.Малаховський (1938/39), А.Ціргофер (1939), С.Біскупський (1939-41).

Математика та механіка у Львівському університеті
Історія математики у Львові бере свій початок з шкіл, які були тут ще до колегіуму єзуїтів та університету. З ХV століття у Львові діяла кафедральна школа, яка була організована за зразком західноєвропейських шкіл середнього рівня...
детальніше...

З 1926 року навчання йшло згідно з магістерською програмою кожної спеціальності. Випускники отримували ступінь магістра у певній галузі знань (наприклад, магістр математики).

У середовищі студентів було багато студентських товариств як наукових, так спортивних, самопомочі, виховних тощо. Важливу діяльність вело товариство «Математично-фізичне коло студентів», яке на кожен рік мало наставника з професорів факультету. Крім проведення заходів, де студенти робили наукові доповіді, математично-фізичне коло видавало скрипти лекцій і мало свою бібліотеку підручників.

Навчальний процес на факультеті забезпечували професори, приват-доценти, лектори, асистенти та демонстратори. Професорські посади були надзвичайні та звичайні. Посади приват-доцентів мали доктори філософії після проходження габілітації. Приват-доцентами на факультеті були Ю.Шаудер, В.Нікліборц, Г.Ауербах, В.Орліг, С.Качмаж, С.Мазур.

Лектором з курсу «Нарисна геометрія…» був В.Каліцун-Ходовицький, який не мав габілітації, але читав лекції. Асистентських посад на факультеті кожного року було не більше трьох. Це були посади: асистент-волонтер, молодший асистент, старший асистент. У різні роки у 20-30 роках на факультеті (а також на філософському) на кафедрах математики та логіки асистентами та демонстраторами були: В.Сабатовська, К.Шчепановський, З.Старосольська, М.Беднарська, В.Орліч, Г.Ауербах, З.Морон, З.Вояковський, Ю.Мадер, М.Штарк, С.Свігостовна, Ю.П.Шаудер, С.Мазур, Я.Братро, В.Гетпер, М.Кас, К.Шалайко, Г.Пламітцер, С.Лея, П.Юркевич, А.Алексевіч.

Обов’язкові курси (згідно з міністерською програмою) читали, як правило, професори, якщо ці курси не входили в їхнє навантаження, то вони були доручені як додаткові професорам або приват-доцентам і були оплачувані. Професори і приват-доценти також читали спеціальні курси. Кожен професор вів свій (або об’єднаний) науковий семінар. Професор представляв окрему кафедру (або за старою традицією – семінар).

Ось як виглядав звіт кафедр за 1928/29 навчальний рік.

У 1928/29 на факультет зголосилося 1006 студентів, на перший рік прийнято 331 студент.

 1. Математичний семінар, відділ А. Керівник: проф. Є.Жилінський. Молодший асистент: Г.Ауербах, випускник філософії.

У цьому році вищий математичний семінар був присвячений вищій алгебрі, а саме докладно опрацьовано тему Besvut’a з теорії «елімінації», зреферовано метод Мінковського в теорії чисел, а також праці про розширення алгебраїчних полів, про залежність многочленів згідно з працею A.Szadurskiego. В роботі семінару взяло участь близько 30 осіб.

Крім семінару відбувалися вправи з диференціального та інтегрального числення, призначені для студентів першого курсу. У них брало участь 139 осіб.

 1. Математичний семінар, відділ В. Керівник: проф. доктор Г.Штайнгауз. Науковий помічний: доктор В.Орліч, молодший асистент.

Відбувався навчальний семінар, призначений для студентів першого року навчання. Реферувались спеціальні праці з різних розділів класичної математики.

В третьому триместрі відбувалися вправи з математичної статистики, де студенти виконували практичні завдання.

Число учасників: на семінарі 100, на вправах зі статистики 10.

 1. Математичний семінар, відділ С. Керівник: проф. доктор С.Рузевіч. Допоміжний науковий персонал: Ю.Мадер, демонстратор.

Відбувався семінар, присвячений теорії множин і теорії функцій дійсної змінної, на якому учасники реферували спеціальні праці з цієї тематики.

 1. Математичний семінар, відділ D. Керівник: проф. доктор С.Банах. Допоміжний науковий персонал: З.Вояковський, демонстратор.

Відбувався навчальний семінар, присвячений теорії функцій дійсної змінної, на якому реферувались праці з цієї тематики. Крім того, були вправи з загальної механіки, на яких розв’язували задачі біля дошки і виконували письмові завдання. Число учасників: на семінарі близько 10, на вправах з механіки близько 200.

Не кожного року читалися всі обов’язкові курси. Після запису на іспити деканат розподіляв, у якого професора студент складав іспит. Це не залежало від того, у кого студент слухав предмет. Деканат слідкував, щоб у кожного професора була однакова кількість студентів на іспитах.

Література:

 1. Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1924/25, Lwów, 1925.
 2. Skład Uniwersytetu w r. 1921-1935.

Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Люди, які беруть участь у цій бесіді

Коментарі (1)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

Дякуємо за Вашу працю, Ярославе Григоровичу. Ваші дописи надзвичайно цікаво читати. В цій статті вразили наведені дані по віросповіданню !?
Хотіли б побачити Вашу працю про жінок-математиків Львівського університету.

There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua