Log in

До уваги бакалаврів і магістрів, які навчатимуться за новими навчальними планами

До уваги бакалаврів і магістрів, які навчатимуться за новими навчальними планами До уваги бакалаврів і магістрів, які навчатимуться за новими навчальними планами

Шановні студенти першого курсу спеціальності “Математика”!

     У нових навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра (MTM_bach_15_f.pdf) та магістра (MTM_magistr_15.pdf) зі спеціальності “Математика” передбачені навчальні дисципліни вільного вибору студентів.

Бакалаври у першому семестрі вибирають одну дисципліну з Переліку 1:

- Історія України (кафедра історичного краєзнавства);
- Історія України модерного періоду (кафедра історичного краєзнавства);
- Політична історія України (кафедра історичного краєзнавства);
- Історія політичної думки України (кафедра теорії та історії політ. науки)

і одну дисципліну з Переліку 2:

- Вступ до математики (кафедра алгебри і логіки);
- Вступ до університетських студій (кафедра геометрії та топології);
- Основи інформатики та математики (кафедра матем. моделювання).

Магістри у першому семестрі вибирають одну дисципліну з Переліку 1:

- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (кафедра геометрії та топології);
- Філософські проблеми природознавства (кафедра геометрії та топології);
- Історія львівської математичної школи (кафедра МФА);
- Професійна та корпоративна етика (кафедра МФА);

і одну дисципліну з Переліку 2:

- Дослідження операцій (кафедра матем. економіки та економетрії);
- Advanced tools of econometrics (кафедра матем. економіки та економетрії);
- Computational geometry (кафедра геометрії та топології);
- Java-технології в розподілених системах (кафедра інформаційних систем);
- Математика фондового ринку (кафедра математичного моделювання);
- Теорія збурень та асимптотичні методи (кафедра диф. рівнянь).

Окрім того, у 2015/2016 н.р. студенти-магістри-математики розподіляються деканатом за двома спеціалізаціями «Диференціальні рівняння» (випускаюча кафедра – кафедра диф. рівнянь) та «Теорія функцій» (випускаюча кафедра – кафедра ТФТЙ).

Робочі навчальні програми навчальних дисциплін знаходяться на відповідних кафедрах або веб-сторінках. Запис на вивчення вибраних предметів із запропонованих у переліках потрібно здійснити кожному студенту особисто в деканаті механіко-математичного факультету до 12 вересня 2015 року.

Враховуючи рішення Вченої ради механіко-математичного факультету від 22 квітня 2015 року та накази ректора Університету №0-25 від 05.03.15 та №0-31 від 16.03.15 вибір спеціалізацій та дисциплін вільного вибору студентів відбуватиметься за такими правилами:

 1. Якщо спеціальність має декілька спеціалізацій, то, виходячи із контингенту студентів, у робочий навчальний план включають таку кількість спеціалізацій, щоб на кожну припадало щонайменше 12 студентів. Розподіл за спеціалізаціями здійснює деканат факультету із врахуванням заяв студентів та відповідно до середнього балу їхньої залікової книжки (або рейтингу успішності).
 2. Дисципліни вільного вибору студентів орієнтовані на задоволення їх освітніх і культурних потреб, додаткову фундаментальну і спеціальну підготовку, обираються студентами індивідуально. Їх вибір студент здійснює з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності.

Студенти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом відповідного факультету.

Вибір предметів розпочинається після оприлюднення розкладу занять і робочих програм навчальних дисциплін. Запис на вибіркові дисципліни організовує деканат факультету. Студент має право вибрати одну з кожного переліку дисциплін на вибір відповідно до робочого навчального плану або дисципліну, яку пропонують на вибір у робочому навчальному плані іншої спеціальності, погодивши із деканом факультету. Якщо до кінця другого тижня навчального семестру на вибіркову дисципліну з переліку записалися менше 24 осіб, то їм пропонують зробити повторний вибір серед дисциплін, на які записалося більше студентів. Новий вибір дисципліни першими проводять студенти із найменш укомплектованої групи. Процедура вибору триває доти, поки всі студенти спеціальності не виберуть одну дисципліну з переліку або на вивчення кожної із вибраних дисциплін запишеться щонайменше 24 особи. Вибрані дисципліни включають в індивідуальний навчальний план студента.   

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua