Log in

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Інформаційне повідомлення

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Додаткова інформація щодо

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Просимо учасників підтвердити свою участь у конференції та згоду на проживання у хостелі Львівського професійного коледжу туризму та ресторанного бізнесу за адресою вул. Івана Пулюя, 38

листом на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розподіл за секціями

у підсумковій науково-практичній конференції

з галузі знань (спеціальностей) «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)», яка відбудеться 25 квітня 2018 року

СЕКЦІЯ 1 «Диференціальні рівняння та математична фізика»

№ з/п

ПІБ

ВУЗ

Тема роботи  (гасло)

1.       

Локазюк Олександра Вікторівна

Київський університет імені Бориса Грінченка

Групова класифікація рівнянь типу нелінійної теплопровідності (group analysis)

2.       

Мацвейко Любов Едуардівна

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Вироджені нетерові крайові задачі (КМЕВМ0609)

3.       

Цирин Олександра Олексіївна

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Формальні  розв’язки лінійних систем диференціальних рівнянь з параметром та особливою точкою (ЛСДЦОМ )

4.       

Москаленко Олександр Юрійович

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.  Короленка

Симетрія і точні розв’язки деяких узагальнень рівняння Монжа-Ампера (Гетьман)

5.       

Нерушенко Ксенія Юріївна

Український державний університет залізничного транспорту

Зображення кругового джерела в N-точковій гравітаційній лінзі (Пізнання світла)

6.       

Васюхно Деніс Віталійович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тригонометрично опуклі функції та їх властивості (ВДВ)

7.       

Луарсабов Руслан Юрійович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Існування атракторів в’язкопружних задач контакту з різними нелінійностями (Нелінійність)

8.       

Півненко Анна Віталіївна, Царевська Анастасія Василівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Розв’язання задачі швидкодії для лінійної системи у випадку потрапляння на підпростір (Задача швидкодії)

9.       

Кончаковська Оксана Сергіївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

Метод двобічних наближень у чисельному аналізі нелінійної крайової задачі, що моделює електростатичну мікроелектромеханічну систему (Mercury)

10.   

Тимошенко Богдан Віталійович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Метод апріорних оцінок в теорії диференціальних нерівностей (SuperSTAR2018)

СЕКЦІЯ 2 «Алгебра, геометрія і топологія»

№ з/п

ПІБ

ВУЗ

Тема роботи  (гасло)

1.       

Саміляк Богдана Михайлівна

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Відоме і нове про числа Фібоначчі та Люка (AD ASTRA)

2.       

Білецька Діана Юріївна

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Про узагальнену еквівалентність цілочислових 3-адичних матричних зображень циклічної 3-групи (Infinity)

3.       

Мокрицький Тарас Володимирович

Львівський національний університет імені Івана Франка

Моноїд порядкових ізоморфізмі головних фільтрів степеня натуральних чисел (Філіжанка)

4.       

Санжаровська Анастасія Олександрівна

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Узагальнення задачі про Ханойську вежу (Східна перлина)

5.       

Сухоребська Дар’я Дмитрівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Замкнені геодезичні на правильних тетраедрах у просторі Лобачевського (Замкнені геодезичні)

6.       

Гончарук Анна Борисівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Узагальнений оператор лівого зсуву на Z[[x]], формули Крамера для нескінченної системи та цілі p-адичні числа (Узагальнений оператор)

7.       

Калашнікова Євгенія Ігорівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Дрогоманова

Функції, означені  в термінах зображень чисел рядами Люрота (Люрот)

СЕКЦІЯ 3 «Комплексний аналіз та теорія ймовірності»

№ з/п

ПІБ

ВУЗ

Тема роботи  (гасло)

1.       

Мельник Анастасія Костянтинівна,

Кирилюк Владислав Віталійович

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Відокремлені біжучі хвилі в системі Фермі-Пасти-Улама на двовимірній ґратці (Solitary waves)

2.       

Бойко Юлія Іванівна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Властивості деяких комплексних відображень (Idea-Fix)

3.       

Гливинська Яна Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Збіжність степеневих та експоненціальних моментів процесів відновлення (Попелюшка)

4.       

Волошина Вікторія Олегівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Дрогоманова

Властивості розподілу випадкових векторів з незалежними символами  Wn-зображення (WNEXPAN)

5.       

Кусій Вікторія Василівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Асимптотика ймовірності неповернення в нуль для випадкового блукання (Випадкове блукання)

6.       

Сіренька Ілона Ігорівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилений закон великих чисел для розв’язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь (Бібліотека знань)

7.       

Черняк Ірина Петрівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Задача Колмогорова-Нікольського в рівномірній та інтегральній метриках (Connection)

СЕКЦІЯ 4 «Статистика, математична економіка та механіка»

№ з/п

ПІБ

ВУЗ

Тема роботи  (гасло)

1.       

Сахар Оксана Вікторівна

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

Статистичний аналіз економічної безпеки України (national sequrity)

2.       

Борис Богдана Андріївна

Дніпровський державний технічний університет

Математичне та комп’ютерне моделювання формування неоднорідностей при кристалізації металевих злівків (Математичне моделювання)

3.       

Семенча Олексій Олександрович, Петров Ілля Ігорович

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Комп’ютерне моделювання поведінки пружної пластини з двома круговими та еліптичними отворами в залежності від заданих граничних умов(PSH D18)

4.       

Чигінь Назарій Адамович

Львівський національний університет імені Івана Франка

Обчислення персентильних премій в актуарних моделях страхування (Mathematical Puzzles)

5.       

Малишев Сергій Євгенійович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Математичні моделі нелінійних коливань балок з тріщинами (НКПБ)

6.       

Маляр Олександра Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Асимптотичні властивості оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні (Хвіст комети)

7.       

Лемешко Єлизавета Ігорівна

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Існування рівноважних станів в динамічних системах з притягальною взаємодією (Компроміс і рівновага)

8.       

Шевченко Юлія Олександрівна

Сумський державний університет

Крайова задача механіки руйнування для скінченної електромагнетопружної пластини з тріщинами (Пластина)

9.       

Мачуга Юрій Олегович

Львівський національний університет імені Івана Франка

Згин пластини з абсолютно жорсткою круглою шайбою та системою тріщин за смугового контакту їх берегів (новий пароль)

 

Інформаційне повідомлення

про проведення підсумкової науково-практичної конференції

II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Згідно з наказом МОН України № 1364 від 10.10.2017 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018  навчальному році» Львівський національний університет імені Івана Франка призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Математика та статистика» (спеціальності «Математика», «Статистика» та  «Прикладна математика» (спеціалізація «Механіка»)).

Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, запрошуються для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 24-25 квітня 2018 року (24 квітня - день заїзду).

Регламент конференції:

 • доповідь (презентація роботи) – до 10 хв.;
 • відповіді на запитання та обговорення – до 10 хв.

Для проживання учасників конференції зарезервовано номери у хостелі Львівського професійного коледжу туризму та ресторанного бізнесу за адресою вул. Івана Пулюя, 38. Вартість – 220 грн. зі сніданком з особи. Доїзд до університету тролейбусом № 2.

Усі витрати, пов'язані з участю у  Всеукраїнській  науково-практичній конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є претендент у переможці. 

Контактний телефон (032) 239-47-43.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПРОГРАМА

підсумкової науково-практичної конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

м. Львів, вул. Університетська, 1
(проїзд від залізничного вокзалу трамваєм № 1 або № 10 до зупинки «Головна пошта»)
Львівський національний університет імені Івана Франка,
механіко-математичний факультет

Вівторок, 24 квітня

заїзд учасників,
реєстрація: 8.30  - 18.00 –– деканат ф-ту (ауд. 268),

поселення учасників конференції у хостелі Львівського професійного коледжу туризму та ресторанного бізнесу за адресою вул. Івана Пулюя, 38

Середа, 25 квітня

10.00 - 10.30 — відкриття підсумкової науково-практичної конференції
10.30 - 13.30 — проведення підсумкової науково-практичної конференції

Секція 1 «Диференціальні рівняння та математична фізика»
Секція 2 «Алгебра, геометрія і топологія»
Секція 3 «Комплексний аналіз та теорія ймовірності»
Секція 4 «Статистика, математична економіка та механіка»

13.30 - 14.30 –– обідня перерва

14.30 - 16.00 –– підсумкове засідання галузевої конкурсної комісії

16.00 - 17.00 — нагородження переможців конкурсу

Від’їзд учасників конкурсу

Галузева конкурсна комісія


 

Рейтинговий список робіт Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з галузі знань (спеціальності) «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)»

№ з/п

Тема роботи (гасло)

Бали з рецензії 1*

Бали з рецензії 2*

Сума балів

Висновок галузевої конкурсної комісії про рекомендацію до участі у підсумковій науково-практичній конференції

1.       

Відокремлені біжучі хвилі в системі Фермі-Пасти-Улама на двовимірній ґратці (Solitary waves)

65

64

129

рекомендувати

2.       

Функції кватерніонної змінної та диференційовність цих функцій (Matrix algebra)

16

15

31

не рекомендувати

3.       

Застосування елементів матричного числення та статистичного аналізу для обробки матриць (зображень) на прикладі динамічних спектрів (Афіна)

0

0

0

не рекомендувати

4.       

Модель серцебиття з візуалізацією електричної активності серця (Серце)

40

48

88

не рекомендувати

5.       

Аналіз ситуації в Україні із злиттям та поглинанням компаній на основі моделі «Хижак-жертва» (Злиття бізнесу)

30

13

43

не рекомендувати

6.       

Моделювання та ІТ у процесі обрання інвестиційних проектів (Інвестиційне моделювання)

10

7

17

не рекомендувати

7.       

Статистичний аналіз економічної безпеки України (national sequrity)

70

70

140

рекомендувати

8.       

Дослідження точності та стійкості при чисельному розв’язанні рівняння переносу (Домішки)

37

49

86

не рекомендувати

9.       

Відоме і нове про числа Фібоначчі та Люка (AD ASTRA)

70

63

133

рекомендувати

10.   

Перевірка гіпотези про закон розподілу (Гіпотеза)

38

42

80

не рекомендувати

11.   

Про узагальнену еквівалентність цілочислових 3-адичних матричних зображень циклічної 3-групи (Infinity)

55

60

115

 рекомендувати

12.   

Система підтримки прийняття індивідуальних рішень (Qbell)

49

29

78

не рекомендувати

13.   

Математичне та комп’ютерне моделювання формування неоднорідностей при кристалізації металевих злівків (Математичне моделювання)

49

62

111

рекомендувати

14.   

Комп’ютерне моделювання поведінки пружної пластини з двома круговими та еліптичними отворами в залежності від заданих граничних умов(PSH D18)

52

58

110

рекомендувати

15.   

Дігрупи близькі до груп (JKDF7475)

49

41

90

не рекомендувати

16.   

Числовий аналіз взаємовпливу двох видовжених еліптичних отворів прямокутної пластини в умовах пружного деформування (TH BEL)

49

48

97

не рекомендувати

17.   

Властивості деяких комплексних відображень (Idea-Fix)

67

66

133

рекомендувати

18.   

Деякі методи зведення крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь до задач Коші (Експонента)

35

49

84

не рекомендувати

19.   

Збіжність степеневих та експоненціальних моментів процесів відновлення (Попелюшка)

70

63

133

рекомендувати

20.   

Групова класифікація рівнянь типу нелінійної теплопровідності (group analysis)

70

70

140

 рекомендувати

21.   

Математичні методи в задачах цивільної авіації (ММВЗЦА-2018)

28

49

77

не рекомендувати

22.   

Моноїд порядкових ізоморфізмі головних фільтрів степеня натуральних чисел (Філіжанка)

73

80

153

рекомендувати

23.   

Обчислення персентильних премій в актуарних моделях страхування (Mathematical Puzzles)

68

70

138

рекомендувати

24.   

Математичне моделювання та прогноз вектора правопорушень у мегаполісі при вирішенні задач охорони громадського порядку частинами і підрозділами Національної гвардії України (Охорона)

14

49

63

не рекомендувати

25.   

Властивості розподілу випадкових векторів з незалежними символами  Wn-зображення (WNEXPAN)

75

80

155

рекомендувати

26.   

Математичні моделі нелінійних коливань балок з тріщинами (НКПБ)

55

63

118

 рекомендувати

27.   

Асимптотика ймовірності неповернення в нуль для випадкового блукання (Випадкове блукання)

63

52

115

рекомендувати

28.   

Асимптотичні властивості оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні (Хвіст комети)

70

65

135

рекомендувати

29.   

Посилений закон великих чисел для розв’язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь (Бібліотека знань)

70

70

140

рекомендувати

30.   

Задача Йосипа Флавія (ймовірність випадку)

7

8

15

не рекомендувати

31.   

Трикутник – найважливіша і невичерпна фігура в геометрії (Прикладна математика)

11

12

23

не рекомендувати

32.   

Метрична розмірність графів (Гіперболічний параболоїд)

24

26

50

не рекомендувати

33.   

Узагальнення задачі про Ханойську вежу (Східна перлина)

75

75

150

рекомендувати

34.   

Існування рівноважних станів в динамічних системах з притягальною взаємодією (Компроміс і рівновага)

70

70

140

рекомендувати

35.   

Математична модель в прикладних задачах з метою оптимізації витрат (Оптимізація)

40

48

88

не рекомендувати

36.   

Методи знаходження простих чисел. Скатертина Улама (Омега)

14

14

28

не рекомендувати

37.   

Вироджені нетерові крайові задачі (КМЕВМ0609)

49

62

111

рекомендувати

38.   

Лінійні сингулярно збурені диференціальні рівняння другого порядку (ГАСММ)

37

44

81

не рекомендувати

39.   

Формальні  розв’язки лінійних систем диференціальних рівнянь з параметром та особливою точкою (ЛСДЦОМ )

55

44

99

рекомендувати

40.   

Симетрія і точні розв’язки деяких узагальнень рівняння Монжа-Ампера (Гетьман)

68

69

137

рекомендувати

41.   

Прикладне застосування методу мультифрактального аналізу до визначення шорсткості тканин (Котлін)

32

45

77

не рекомендувати

42.   

Моделювання термопружних полів в тонкій пластині під дією рухомого нормально розподіленого джерела тепла (Градієнт)

40

49

89

не рекомендувати

43.   

Крайова задача механіки руйнування для скінченної електромагнетопружної пластини з тріщинами (Пластина)

49

63

112

рекомендувати

44.   

Задача Колмогорова-Нікольського в рівномірній та інтегральній метриках (Connection)

65

80

145

рекомендувати

45.   

Обертання у тривимірному просторі та кватерніони (in vino veritas, in aqua sanitas)

31

30

61

не рекомендувати

46.   

Моделювання оптимальних маршрутів пасажирського транспорту (happy)

11

13

24

не рекомендувати

47.   

Математичне моделювання розподілу вектора прискорення за допомогою інтерлінації з використанням поліноміальних допоміжних функцій та застосування її в сейсмічній томографії (Поліноміальна інтерлінація)

0

0

0

не рекомендувати

48.   

Глобальна інтерлінація вектор-функцій при математичному моделюванні в сейсмічній томографії (Глобальна інтерлінація)

0

0

0

не рекомендувати

49.   

Математичне моделювання в сейсмічній томографії з використанням сплайн-інтерлінації (Сплайн-інтерлінація)

0

0

0

не рекомендувати

50.   

Зображення кругового джерела в N-точковій гравітаційній лінзі (Пізнання світла)

64

61

125

рекомендувати

51.   

Тригонометрично опуклі функції та їх властивості (ВДВ)

65

49

114

рекомендувати

52.   

Рекурентна послідовність (РП)

35

10

45

не рекомендувати

53.   

Існування атракторів в’язкопружних задач контакту з різними нелінійностями (Нелінійність)

39

60

99

рекомендувати

54.   

Формування інформаційно-аналітичних основ дослідження збалансованості ринку енергоносіїв (на прикладі діяльності Вуглегірської ТЕС) (Світло)

32

25

57

не рекомендувати

55.   

Інвестиційна привабливість регіону (Інвестиції)

29

25

54

не рекомендувати

56.   

Замкнені геодезичні на правильних тетраедрах у просторі Лобачевського (Замкнені геодезичні)

70

70

140

рекомендувати

57.   

Узагальнений оператор лівого зсуву на Z[[x]], формули Крамера для нескінченної системи та цілі p-адичні числа (Узагальнений оператор)

70

70

140

рекомендувати

58.   

Розв’язання задачі швидкодії для лінійної системи у випадку потрапляння на підпростір (Задача швидкодії)

65

69

134

рекомендувати

59.   

Про розв’язання нестаціонарних задач математичної фізики з нелокальними умовами (Сніжинка)

27

30

57

не рекомендувати

60.   

Метод двобічних наближень у чисельному аналізі нелінійної крайової задачі, що моделює електростатичну мікроелектромеханічну систему (Mercury)

65

65

130

рекомендувати

61.   

Застосування теорії екстремальних значень до аналізу ризику фондового ринку (malenko-extreme)

14

45

59

не рекомендувати

62.   

Реалізація моделі економетричного прогнозування за рівнями Фокера-Планка засобами мови С++ (10 червня)

24

25

49

не рекомендувати

63.   

Метод апріорних оцінок в теорії диференціальних нерівностей (SuperSTAR2018)

34

65

99

рекомендувати

64.   

Згин пластини з абсолютно жорсткою круглою шайбою та системою тріщин за смугового контакту їх берегів (новий пароль)

88

88

176

рекомендувати

65.   

Функції, означені  в термінах зображень чисел рядами Люрота (Люрот)

80

79

159

рекомендувати

*  – якщо бал за рецензію був меншим, ніж 50, то рецензент не рекомендував роботу до захисту на конференції

 

Список запрошених для участі у підсумковій науково-практичній конференції

з галузі знань (спеціальностей) «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)», яка відбудеться 25 квітня 2018 року*

№ з/п

ПІБ

ВУЗ

Тема роботи  (гасло)

1.       

Мельник Анастасія Костянтинівна,

Кирилюк Владислав Віталійович

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Відокремлені біжучі хвилі в системі Фермі-Пасти-Улама на двовимірній ґратці (Solitary waves)

2.       

Сахар Оксана Вікторівна

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

Статистичний аналіз економічної безпеки України (national sequrity)

3.       

Саміляк Богдана Михайлівна

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Відоме і нове про числа Фібоначчі та Люка (AD ASTRA)

4.       

Білецька Діана Юріївна

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Про узагальнену еквівалентність цілочислових 3-адичних матричних зображень циклічної 3-групи (Infinity)

5.       

Борис Богдана Андріївна

Дніпровський державний технічний університет

Математичне та комп’ютерне моделювання формування неоднорідностей при кристалізації металевих злівків (Математичне моделювання)

6.       

Семенча Олексій Олександрович, Петров Ілля Ігорович

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Комп’ютерне моделювання поведінки пружної пластини з двома круговими та еліптичними отворами в залежності від заданих граничних умов(PSH D18)

7.       

Бойко Юлія Іванівна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Властивості деяких комплексних відображень (Idea-Fix)

8.       

Гливинська Яна Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Збіжність степеневих та експоненціальних моментів процесів відновлення (Попелюшка)

9.       

Локазюк Олександра Вікторівна

Київський університет імені Бориса Грінченка

Групова класифікація рівнянь типу нелінійної теплопровідності (group analysis)

10.   

Мокрицький Тарас Володимирович

Львівський національний університет імені Івана Франка

Моноїд порядкових ізоморфізмі головних фільтрів степеня натуральних чисел (Філіжанка)

11.   

Чигінь Назарій Адамович

Львівський національний університет імені Івана Франка

Обчислення персентильних премій в актуарних моделях страхування (Mathematical Puzzles)

12.   

Волошина Вікторія Олегівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Дрогоманова

Властивості розподілу випадкових векторів з незалежними символами  Wn-зображення (WNEXPAN)

13.   

Малишев Сергій Євгенійович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Математичні моделі нелінійних коливань балок з тріщинами (НКПБ)

14.   

Кусій Вікторія Василівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Асимптотика ймовірності неповернення в нуль для випадкового блукання (Випадкове блукання)

15.   

Маляр Олександра Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Асимптотичні властивості оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні (Хвіст комети)

16.   

Сіренька Ілона Ігорівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилений закон великих чисел для розв’язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь (Бібліотека знань)

17.   

Санжаровська Анастасія Олександрівна

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Узагальнення задачі про Ханойську вежу (Східна перлина)

18.   

Лемешко Єлизавета Ігорівна

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Існування рівноважних станів в динамічних системах з притягальною взаємодією (Компроміс і рівновага)

19.   

Мацвейко Любов Едуардівна

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Вироджені нетерові крайові задачі (КМЕВМ0609)

20.   

Цирин Олександра Олексіївна

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Формальні  розв’язки лінійних систем диференціальних рівнянь з параметром та особливою точкою (ЛСДЦОМ )

21.   

Москаленко Олександр Юрійович

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.  Короленка

Симетрія і точні розв’язки деяких узагальнень рівняння Монжа-Ампера (Гетьман)

22.   

Шевченко Юлія Олександрівна

Сумський державний університет

Крайова задача механіки руйнування для скінченної електромагнетопружної пластини з тріщинами (Пластина)

23.   

Черняк Ірина Петрівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Задача Колмогорова-Нікольського в рівномірній та інтегральній метриках (Connection)

24.   

Нерушенко Ксенія Юріївна

Український державний університет залізничного транспорту

Зображення кругового джерела в N-точковій гравітаційній лінзі (Пізнання світла)

25.   

Васюхно Деніс Віталійович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тригонометрично опуклі функції та їх властивості (ВДВ)

26.   

Луарсабов Руслан Юрійович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Існування атракторів в’язкопружних задач контакту з різними нелінійностями (Нелінійність)

27.   

Сухоребська Дар’я Дмитрівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Замкнені геодезичні на правильних тетраедрах у просторі Лобачевського (Замкнені геодезичні)

28.   

Гончарук Анна Борисівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Узагальнений оператор лівого зсуву на Z[[x]], формули Крамера для нескінченної системи та цілі p-адичні числа (Узагальнений оператор)

29.   

Півненко Анна Віталіївна, Царевська Анастасія Василівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Розв’язання задачі швидкодії для лінійної системи у випадку потрапляння на підпростір (Задача швидкодії)

30.   

Кончаковська Оксана Сергіївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

Метод двобічних наближень у чисельному аналізі нелінійної крайової задачі, що моделює електростатичну мікроелектромеханічну систему (Mercury)

31.   

Тимошенко Богдан Віталійович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Метод апріорних оцінок в теорії диференціальних нерівностей (SuperSTAR2018)

32.   

Мачуга Юрій Олегович

Львівський національний університет імені Івана Франка

Згин пластини з абсолютно жорсткою круглою шайбою та системою тріщин за смугового контакту їх берегів (новий пароль)

33.   

Калашнікова Євгенія Ігорівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Дрогоманова

Функції, означені  в термінах зображень чисел рядами Люрота (Люрот)

*Інформація про порядок проведення конференції (секції) та проживання учасників буде подана на сайті до 13 квітня. Запрошення учасникам конференції також будуть надіслані на e-mail.

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua