Log in

Розклад заліків на зимову екзаменаційну сесію 2016/17 н.р.

Розклад заліків для студентів механіко-математичного факультету Розклад заліків для студентів механіко-математичного факультету

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ
для студентів I – IV, V, VI курсів механіко-математичного факультету на зимову сесію 2016/2017 н.р.

Дата заліку

МТО-11

МТМ-11

МТС-11

МТХ-11

26 травня

І с т о р і я   у к р а ї н с ь к о ї   к у л ь т у р и

29 травня

Дискретна математика

Фінансовий

аналіз

 

30 травня

Ф     і       з     в     и       х     о     в       а     н       н         я

31 травня

І н о з е м н а     м о в а

Іноземна мова

Алгоритми обчисл. процесів

Іноземна мова

           

 

В.о. декана

механіко-математичного факультету                                                     І.Й. Гуран

 

 

 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ

для студентів IІ курсу механіко-математичного факультету

на літню сесію 2016/2017 н.р.

 

Дата заліку

МТМ-21

МТМ-22

МТМ-23

МТМ-24

МТС-21

МТХ-21

25 травня

К о м п л е к с н и й     а н а л і з

 

ТФКЗ

26 травня

 

 

 

 

 

 

29 травня

 

 

 

 

 

 

30 травня

 

 

 

 

Диф. геометрія і топологія

МСС

31 травня

Диференціальна геометрія і топологія

 

 

У к р а ї н с ь к а     м о в а      

(за   п р о ф е с і й н и м   с п р я м у в а н н я м)

                 

 

В.о. декана

механіко-математичного факультету                                                     І.Й. Гуран

 

 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ

для студентів IІІ курсу механіко-математичного факультету

на літню сесію 2016/2017 н.р.

Дата заліку

МТМ-31

МТМ-32

МТМ-33

МТС-31

МТХ-31

19 травня

С і м е й н а     п е д а г о г і к а

 

 

22 травня

Ф і   з в и х   о в а   н н я

Курс. робота

 

 

 

ДВВС

доц. Іщук Ю.Б.

23 травня

Е     к     о       н        о         м       і       к       а

Курс. робота

24 травня

Курс. робота

Курс. робота

ДВВС

проф. Радул Т.М.

 

 

26 травня

Функціональний аналіз

 

 

ДВВС

доц. Оліскевич М.О.

ДВВС

доц. Прокопишин І.А.

проф. Сторож О.Г.

 

29 травня

 

 

Курс. робота

Інф. технол.

Фізвиховання

30 травня

П с   и х о   л о г   і я

Пед. і мет.

викл. МС

Диф.

геометрія

ДВВС

доц. Головатий Ю.Д.

 

 

Функ. аналіз

31 травня

Теоретична механіка

 

Лаб.спец.

 

 

ДВВС проф.

Шеремета М.М.

                   

 

В.о. декана механіко-математичного факультету                                                 І.Й. Гуран

 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ

для студентів IV курсу механіко-математичного факультету

на літню сесію 2016/2017 н.р.

 

Дата заліку

МТМ-41

МТМ-42

МТМ-43

МТС-41

МТХ-41

21 травня

Курс. робота

Курс. робота

Курс. робота

Курс. робота

Курс. робота

25 травня

 

ДВВС

доц. Червінка К.А.

доц. Трухан Ю.С.

 

Методи обчислень

Пакети прикл. програм

О   с     н   о   в     и       о   х     о р   о     н   и      п     р   а   ц     і

26 травня

ДВВС

проф. Бокало М.М.

 

 

 

ОНДМ

29 травня

 

 

ДВВС

Інв. напівгр.

доц. Гутік О.В.

Теорія март. у фін. матем.

Лабораторії спеціалізації

30 травня

М а т е м а т и ч н а     л о г і к а

Вар. числ. і мет.оптимізації

Теорія пласт. і оболонок

 

 

ДВВС

доц. Зеліско В.Р.

Наук. семінар зі статистики

31 травня

ДВВС

доц. Флюд В.М.

ДВВС

доц. Притула Я.Г.

 

 

 

             

 

В.о. декана механіко-математичного факультету                                       

 • Коментарі не знайдено

Залиште свій коментар

Post comment as a guest

0
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua