Menu

Advanced Macroeconomics

ADVANCED MACROECONOMICS BY USING SYSTEM DYNAMIC APPROACH

       ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Economic Growth

Модель Солоу. Динаміка капіталу. Траєкторія збалансованого зростання. Вплив зміни норми заощадження. Золоте правило обсягу капіталу. Наслідки зростання населення. Науково-технічний прогрес. Кількісні висновки. Вимірювання швидкості збіжності. Економетричне оцінювання, емпіричні результати. Навколишнє середовище та економічне зростання.

 

Модель Рамсея – Каса – Купманса. Поведінка фірм. Поведінка домогосподарств, бюджетне обмеження. Динаміка капіталу, динаміка споживання. Фазова діаграма. Властивості траєкторії збалансованого зростання. Золоте правило. Ефект зміни дисконтної ставки. Швидкість збіжності. Ефект державних видатків. Досвід емпіричних досліджень.

Модель Даймонда. Поведінка домогосподарств. Динаміка економіки. Логарифмічна корисність. Швидкість збіжності. 

 Research and Development Sector. Human Capital 

R&D сектор. Динаміка нагромадження знань. Ефект розширення масштабу. Динаміка капіталу. Чинники розміщення ресурсів у R&D. Підтримка наукових досліджень. Моделі навчання в процесі роботи. Ендогенні заощадження. Емпіричні результати. Зростання населення.

Відмінності в доходах в часі та просторі. Розширення моделі Солоу. Людський капітал. Емпіричні висновки. Соціальна інфраструктура, географія, економічний розвиток.

 Monetary Policy

Інфляція, зростання пропозиції грошей і процентна ставка. Стабілізаційна політика. Оптимальна монетарна політика. Інфляційні очікування Таргетування інфляції. Правила встановлення процентної ставки. Сеньйораж.

  

Real Business Cycle Models

Економічні коливання. Базова модель. Поведінка домогосподарств. Споживання та пропозиція праці. Розв’язання моделі у часткових випадках. Лог-лінеаризація. Ефект технологічних шоків. Ефект зміни державних видатків. Емпіричні результати. Калібрація.

 

Aggregate Demand

Кількісне рівняння обміну. Попит на гроші. Крива сукупного попиту. Короткострокові коливання. Криві сукупної пропозиції. Збурення сукупного попиту, пропозиції. Кейнсіанський хрест. Крива IS, чинники її переміщення. Грошовий ринок. Крива LM, чинники її переміщення. Взаємодія фіскальної та монетарної політик. Сукупний попит у відкритій економіці. Реальна процентна ставка і заплановані видатки. Модель Мандела-Флемінга. Плаваючий і фіксований валютні курси.

Aggregate Supply

Модель сукупної пропозиції за негнучкої заробітної плати. Модель неправильних уявлень працівників. Модель недосконалої інформації. Модель негнучких цін. Інфляція і безробіття в короткостроковому періоді. Крива Філіпса. Емпіричні результати. Циклічність реальної заробітної плати.

  

Labor Market

Моделі стимулюючої заробітної плати. Зусилля працівників, ефективна заробітна плата. Модель Шапіро-Стіглітца. Трудові контракти. Моделі інсайдерів і аутсайдерів. Циклічність витрат на працю.  Гістерезис. Моделі пошуку й узгодження. Збурення попиту на працю. Емпіричні результати.

 

Consumption

Функція споживання Д. Кейнса. Теорія міжчасового вибору. Гіпотеза життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Досвід економетричного оцінювання функції споживання. Гіпотеза випадкового блукання Голла. Тестування Кемпбелла, Ші. Процентна ставка і заощадження. Ліквідні обмеження.

Рекомендована література

  1. Манкiв Г. Макроекономiка / Н. Грегорi Манкiв. Пер. з англ. С. Панчишин. – К. : Основи, 2000. – 588 с.
  2. Ljungqvist L. Recursive Macroeconomic Theory / Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent. – The MIT Press Cambridge, 2004. – 1082 p.
  3. Romer D. Advanced Macroeconomics / David Romer. – The McGraw Hill Companies, Inc., 4th edition, 2012. – 738 p.
  4. Abel A. Macroeconomics / Andrew B. Abel andBen S. Bernanke. – Addison-Wesley Publishing Co., 200631
Детальніше в цій категорії: « Часові ряди Економетричний аналіз »

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua