Menu

Основи економетрії

 КЛАСИЧНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ

 

Змістовий модуль 1.

Класична двофакторна лінійна регресійна модель.

EViews Instruction 1

Тема 1.

 

Вступ. Причини включення випадкової складової в модель. Класична двофакторна лінійна регресійна модель. Класичні припущення. Оцінювання параметрів. Метод найменших квадратів.

Тема 2.

Коефіцієнт  детермінації. Якість моделі. Статистичні властивості МНК оцінок. Теорема Гауса-Маркова. Оцінка невідомої дисперсії моделі. Побудова довірчих  інтервалів

Тема 3.

Тестування гіпотез щодо коефіцієнтів моделі на основі t-тесту Стьюдента. Тестування адекватності регресійної моделі. Прогнозування.

Змістовий модуль 2.

Класична множинна регресія.

EViews Instruction 2

Тема 4.

Множинна регресійна модель. Припущення. МНК. Міри якості моделі. Властивості та розподіл оцінок невідомих параметрів моделі.

Тема 5.

Тестування значущості параметрів та адекватності моделі на основі тестів Стьюдента та Фішера. Перевірка обмежень за допомогою критерію Вальда. Прогнозування.

Індивідуальне завдання 1. (pdf)

Індивідуальне завдання 2. (pdf)

Теоретичні питання на залік. (pdf)

 

Рекомендована література

  1. Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи економетрії : Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367с.
  2. Грін, Вільям Г. Економетричний аналіз : переклад з англійської /
    наук. редактор О. Комашко. – К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2005. – 1197с.
  3. Wooldridge J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. – The MIT Press Cambridge, 2002. – 1064 p.
  4. Доугерти Кристофер. Введение в економетрику. – М.: ИНФРА, 1997. – 295 с.

 

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua