Log in

Період з 1991 до 1997 року

Період з 1991 до 1997 року Період з 1991 до 1997 року

Подана інформація: дата захисту, тема дисертації, наукові керівники, офіційні опоненти.

 

19.09.1991  Панасюк Андрей Васильевич

Исследование комплексных локальных алгебр Ли
Научный руководитель: доктор физико–математических наук,  профессор А. А. Панков.
Официальные оппоненты: доктор физико–математических наук,  профессор А.А. Кириллов, кандидат физико–математических наук,  доцент С.И. Пидкуйко

17.10.1991  Строчик Николай Николаевич

Рост различных величин, характеризующих асимптотическиесвойства мероморфных функций
Научный руководитель: доктор физико–математических наук, профессор А. А. Гольдберг.
Официальные оппоненты: член-корреспондент АН УССР , доктор физико–математических наук,  профессор  И.В. Островский, кандидат физико–математических наук,  доцент М.А.  Гирнык.

19.12.1991  Веселовская Ольга Владимировна

Исследование методом сферических гармоник свойств гармонических и  – субгармонических функций
Научный руководитель: доктор физико–математических наук, профессор А. А. Кондратюк.
Официальные оппоненты: доктор физико–математических наук,  профессор А.А. Гольдберг, кандидат физико–математических наук,  доцент Ю.М.  Галь.

21.05.1992   Абуараби Шукри

Целые функции ограниченного  l-M –индекса
Научный руководитель: доктор физико–математических наук, профессор Шеремета М.Н.
Официальные оппоненты: доктор физико–математических наук, профессор А. А. Кондратюк, кандидат физико–математических наук, доцент Сорокивский В.М.

21.05.1992   Херате Сафае

Асимптотические свойства целых рядов Дирихле
Научный руководитель: кандидат физико–математических наук,  доцент Скаскив О.Б.
Официальные оппоненты: доктор физико–математических наук, профессор Мельник Б.В., кандидат физико–математических наук, доцент Винницкий Б.В.

15.10.1992   Кузык Андрей Данилович

Целые функции ограниченного l– индекса
Научный руководитель: доктор физико–математических наук, профессор Шеремета М.Н.
Официальные оппоненты: доктор физико–математических наук, профессор Седлецкий А.М., кандидат физико–математических наук, доцент Винницкий Б.В.

19.11.1992   Кісілевич Володимир Васильович

Дискретно - неперервні крайові задачі для квазідифернціальних рівнянь
Науковий керівник: кандидат фізико– математичних наук, доцент Р.М. Тацій.
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук, професор Ю.В. Покорний, кандидат фізико – математичних наук, доцент Ю.Д. Головатий.

10.12.1992  Мохамад Аль–Тунджи

Разложение по собственным функциям систем обыкновенных дифференциальных уравнений, удовлетворяющих условия Дуглиса – Ниренберга
Научный руководитель: кандидат физико–математических наук,  доцент Микитюк Я.В.
Официальные оппоненты: доктор физико–математических наук, профессор Горбачук М.Л. кандидат физико–математических наук,  доцент Черемных Е.В.

17.12.1992   Кмить Ирина Ярославовна

Нелокальные задачи для гиперболических систем первого порядка
Научный руководитель: кандидат физико–математических наук, доцент С.П. Лавренюк.
Официальные оппоненты: доктор физико–математических наук, профессор В.К. Романко, доктор физико–математических наук, профессор Г.П. Хома.

17.12.1992 Тарасюк Святослав Іванович 

Інтегральні середні  – субгармонічних в  функцій і класи цілком регулярного зростання
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Кондратюк А.А.
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук, провідний науковий співробітник, професор Мельник Ю.І., кандидат фізико – математичних наук, доцент Скасків  О.Б.

18.02.1993  Банах Тарас Онуфрійович

Сильна універсальність в локально – опуклих просторах і розширеннях нескінченновимірних многовидів
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, доцентМ.М.Зарічний
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор В.П. Фонд (Харків), кандидат фізико – математичних наук, ст. н. сп. А.М. Плічко(Львів)

21.10.1993   П’яна Віра Олексіївна

Теорема єдності для алгебраїчних та алгеброїдних функцій
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук,  професор Гольдберг
Офіційні опоненти:  доктор  фізико – математичних наук,  професор Кондратюк А.А., кандидат фізико – математичних наук, доцент Мохонько А.З.

18.11.1993   Пукач Петро Ярославович

Змішані задачі для параболічних рівнянь та систем з виродженням
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцентЛавренюк С.П.
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук, професор Шишков А.Є., кандидат фізико – математичних наук, доцент Данилюк Г.І.

16.06.1994   Лопушанський Олег Васильович

Півобмежені та обмежені оператори в спектральній теорії локально опуклих алгебр (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,професор Радино Я.В.(Мінськ), доктор  фізико – математичних наук,  професор Вайнерман Л.Й.(Київ), доктор  фізико – математичних наук,  професор Зарічний М.М.(Львів)

15.09.1994  Мохонько Анатолій Захарович

Нові співвідношення для неваліннівських характеристик мезоморфних та алгеброїдних функцій та їх застосування (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Грішин А.Ф., доктор  фізико – математичних наук,  професор Громак В.І., доктор  фізико – математичних наук,  професор Кондратюк А.А.

15.09.1994  Тацій Роман Мар’янович

Дискретно-неперервні крайові задачі для диференціальних рівнянь з мірами (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Мартинюк Д.І.(Київ), доктор  фізико – математичних наук,  професор Радино Я.В.(Мінськ), доктор  фізико – математичних наук,  професор Слюсарчук В.Ю.(Рівне)

15.09.1994   Шаповаловський Олександр Володимирович

Деякі властивості рядів Діріхлє і систем експонент з комплексними показниками
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент Винницький Б.В.
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Козицький Ю.В., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Скасків О.Б.

16.09.1994   Бобик Ігор Омелянович

Крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Пташник Б.Й.
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Романко В.К., доктор  фізико – математичних наук,  професор Каленюк П.І.

29.06.1995   Городецький Василь Васильович

Дослідження множин початкових значень гладких розв’язків диференціально-оперативних рівняньпараболічного типу (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Матійчук М.І., доктор  фізико – математичних наук,  професор Романко В.К., доктор  фізико – математичних наук,  професор Щербина В.О.

29.06.1995  Михайлюк Володимир Васильович

Обернені задачі теорії нарізно неперервних відображень
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент В.К.Маслюченко
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор М.М.Зарічний, доктор  фізико – математичних наук,  ст. н. сп. А.М. Плічко

26.10.1995  Задорожна Наталія Миколаївна

Задачі з нелокальними крайовими умовами для параболічних рівнянь та систем
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук,  професор Пташник Б.Й.
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,професор Івасишен С.Д., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Бокало М.М.

26.10.1995  Бордуляк Марта Тимофіївна

Обмеженість L-індексу цілої функції багатьох змінних
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Шеремета М.М.
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,професор Кондратюк А.А., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Винницький Б.В.

26.10.1995  Шпак Лариса Ярославівна

Варіаційно - моментна апроксимація розв’язків одного класу еліптичних крайових задач
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, ст. н . сп. Зозуляк О.Д.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор Хома Г.П., доктор фізико – математичних наук,  професор Каленюк П.І.

21.12.1995  Лавренюк Сергій Павлович

Задачі для еволюційних систем з виродженням, які містять другу похідну за часом (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Івасишен С.Д, доктор  фізико – математичних наук,  професор Кислов М.В., доктор  фізико – математичних наук,  професор Шишков А.Є.

21.12.1995  Комарницька Леся Іванівна

Крайові задачі для диференціальних рівнянь та системіз частиними похідними, не розв’язних відносно старшої похідної за часом
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Пташник Б.Й.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор Горбачук М.Л., доктор фізико – математичних наук,  професор Хома Г.П.

15.02.1996  Сторож Олег Георгійович

Методи теорії розширень та диференціально-граничні оператори (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Кужель О.В., доктор  фізико – математичних наук,  професор Рофе-Бекетов Ф.С., доктор  фізико – математичних наук,  професор Лопушанський О.В.

15.02.1996  Колінько Марія Омелянівна

Задачі Фур’є для параболічних і псевдо параболічних рівнянь і систем
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент Лавренюк С.П.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор КаленюкП.І., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Лавренчук В.П.

18.04.1996  Скасків Олег Богданович

Асимптотичні властивості аналітичних функцій,представлених степеневими рядами і рядами Діріхлє (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: член-кориспондент НАН , доктор  фізико – математичних наук, професор Островський Й.В., доктор  фізико – математичних наук,  професор Осколков В.А., доктор  фізико – математичних наук,  професор Кондратюк А.А.

18.04.1996 Волошин Віктор Володимирович

Деякі властивості для сингулярно збурених гіперболічних систем
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент Цимбал В.М.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор Хома Г.П., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Бомба А.Я.

               Винницький Богдан Васильович

Системи експонент і їх узагальнення в просторах аналітичних  функцій (Докторська дисертація)
Офіційні опоненти: доктор  фізико – математичних наук,  професор Гольдберг А.А., доктор  фізико – математичних наук,  професор Коробейнік Ю.Ф., доктор  фізико – математичних наук,  професор Сєдлецький А.М.

19.04.1996  Сусь Ольга Миколаївна

Деякі питання аналітичної теорії двовимірних ланцюгових дробів
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, ст. н. сп. Кучмінська Х.Й.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор Козицький Ю.В., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Сторож О.Г.

17.10.1996 Хома Надія Григорівна

Аналітичні методи відшукання періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент Гром’як М.І.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор Пташник Б.Й., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Кирилич В.М.

17.10.1996 Пагіря Михайло Михайлович

Інтерполювання функцій багатьох змінних гіллястими ланцюговими дробами
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Скоробагатько В.Я.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор Козицький Ю.В., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Філозов Л.І.

18.10.1996 Антонова Тамара Миколаївна

Достатні ознаки збіжності і стійкості інтегральних ланцюгових дробів
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Сявавко М.С., доктор фізико – математичних наук, ст. н. сп. Боднар Д.І.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  доцент Мохонько А.З., кандидат фізико – математичних наук,  доцент Сторож О.Г.

18.10.1996  Гаврилів Орест Степанович

Абстрактні Вінерівські інтеграли і їх застосування
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, П.П. Козак
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  М.С. Сявавко, кандидат фізико – математичних наук,  О.Г. Сторож

21.11.1996 Собчук Олександр Васильович

Берівська класифікація нарізно неперервних відображень та дискретні обернені задачі
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент В.К. Маслюченко
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук,  професор М.М.Зарічний, доктор фізико – математичних наук,  ст. н. сп. Д.І.Боднар

21.11.1996 ЗвоздецькийТарас Іванович

Деякі операторні рівняння, пов’язані з узагальненим інтегруванням, та згортки в просторах аналітичних функцій
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент В.К. Маслюченко
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук Б.В.Винницький, доктор фізико – математичних наук О.В. Лопушанський

21.11.1996 Никифорчин Олег Ростиславович

Ймовірнісні міри, вимірні відображення і опуклість категорні властивості
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор М.М.Зарічний
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук О.В. Лопушанський, доктор фізико – математичних наук А.М. Пчілко

26.12.1996 Петрівський Ярослав Борисович

Крайові періодичні задачі для гіперболічних інтегро-диференціальних рівнянь другого порядку
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Хома Г.П.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук, професор Слюсарчук В.Ю., кандидат фізико – математичних наук, ст. н. сп. Коломієць В.Г.

26.12.1996  Силюга Людмила Петрівна

Багатоточкова задача для лінійних параболічних та безтипних диференціальних рівнянь і систем рівнянь із частинними похідними
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Пташник Б.Й.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук, професор Каленюк П.І., кандидат фізико – математичних наук, доцент Іванчов М.І.

 20.02.1997 Загороднюк Андрій Васильович

Умови неперервності поліноміальних операторів та структура ядра поліноміальних функціоналів на банахових просторах
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор А.М. Плічко
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук О.В. Лопушанський, доктор фізико – математичних наук, професор Ю.І. Петунін

 20.02.1997 Бушмакін Віктор Миколайович

Деякі крайові задачі для диференціально-операторних рівнянь з кратним спектром
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Каленюк П.І.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук, професор Радино Я.В., доктор фізико – математичних наук, Лавренюк С.П.

20.02.1997 Шарин Сергій Володимирович

Функціональне числення для генераторів (C0)-напівгруп над банаховими просторами в згортковихалгебрах розподілів Шварца
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук О.В. Лопушанський
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук, професор Я.В.Радино, кандидат фізико – математичних наук Т.О. Банах

             Пенцак Євген Ярославович

Зліченні прямі границі не локально компактних абсолютних екстензорів та сильна універсальність
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, професор Зарічний М.М.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук, професор Протасов І.В., кандидат фізико – математичних наук, доцент Микитюк І.В.

 22.05.1997 Філевич Петро Васильович

Асимптотичні властивості випадкових аналітичних функцій
Науковий керівник: доктор фізико – математичних наук, доцент Скасків О.Б.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук, доцент Винницький Б.В., доктор фізико – математичних наук, доцент Мохонько А.З.

22.05.1997 Тарасюк Роман Іванович

Асимптотичні властивості цілих функцій скінченного логарифмічного порядку
Науковий керівник: кандидат фізико – математичних наук, доцент Заболоцький М.В.
Офіційні опоненти: доктор фізико – математичних наук, доцент Боднар Д.І., доктор фізико – математичних наук, доцент Винницький Б.В.

Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua