Log in

Період з 1961 до 1973 року

Період з 1961 до 1973 року Період з 1961 до 1973 року

Подана інформація: дата захисту, тема дисертації, офіційні опоненти.

10. V. 1961  Піддубний Г. В.

Деякі контактні задачі теплопровідності в однорідному напівпросторі
Опоненти: докт. фізико-мат. наук проф. Потапов В. П., канд. фізико-мат. наук доц. Скоробагатько В. Я.

31. X. 1961  Поленичка М. А.

Граничні задачі для квазілінійних еліптичних систем диференціальнихрівнянь другого порядку
Опоненти: докт. фізико-мат. наук проф. Лопатинський Я. Б. , канд. фізико-мат. наук доц. Скоробагатько В. Я.

25. XII. 1961  Ковальчик І. М.

Деякі питання теорії інтеграла Вінера
Опоненти: докт. фізико-мат. наук проф. Кованько О. С., канд. фізико-мат. наук доц. Далецький Ю. Л.

25. XII. 1961  Швайко М. Ю.

Деякіз адачі пружно-пластичного кручення призматичних стержнів
Опоненти: докт. фізико-мат. наук проф. Шереметьєв М. П., канд. фізико-мат. наук доц. Мосаковський В. І.

19. III. 1962  Михальчук В. Г.

Про алгебраїчну теорію квазіконформних відображень
Опоненти: чл.-кор. АН УРСР докт. фіз.-мат. наук проф. Лопатинський Я. Б., канд. фіз.-мат. наук доц. Песін І. М.

1. XII. 1962  Потягайло Д. Б.

До теорії однозв'язних ріманових поверхонь
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Білінський П. П., канд. фіз.-мат. наук доц. Гольдберг А. А.

29. XII. 1962  Гукевич В. Й.

Деякі питання гармонійної апроксимації
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Зуховицький С. І., канд. фіз.-мат. наук доц. Лісевич Л. М.

18. II. 1963  Лобанов І. Б.

Наближені обчислення в загальноосвітній політехнічній середній школі
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Кованько О. С., канд. фіз.-мат. наук доц. Білий Б. М.

8. IV. 1963  Гнатиків В. М.

Деякі задачі пологих сферичних оболонок
Опоненти: докт. техн. наук проф. Біргер І. А., канд. фіз.-мат. наук доц. Підстригач Я. С.

8. IV. 1963  Лозовий Б. М.

Деякі задачі розтягу і згину пластин з тріщинами
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Шереметьєв М. П., канд. фіз.-мат. наук Підстригач Я. С.

13. V. 1963  Лободзінська І. Г.

Розв'язування крайових задач для полігармонійних рівнянь в n-мірному просторі методом потенціалів
Опоненти: чл.-кор. АН УРСР докт. фіз.-мат. наук проф. Лопатинський Я. Б., канд. фіз.-мат. наук доц. Костенко В. Г.

20. V. 1963  Витвицький П. М.

Деякі плоскі задачі прожно-пластичної рівноваги і хрупкого руйнування
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Шереметьєв М. П., докт. фіз.-мат. наук проф. Рвачов В. Л.

20. V. 1963  Койфман Ю. І.

Деякі основні задачі плоскої нелінійної теорії пружності
Опоненти: докт. техн. наук проф. Вайнберг Д. В., канд. фіз.-мат. наук Підстригач Я. С.

10. VI. 1963  Ковальчук Б. В.

Дослідження деяких методів наближення класів функцій із заданим модулем неперервності
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Кованько О. С., канд. фіз.-мат. наук доц. Гаркаві О. Л.

21. X. 1963  Мельник З. О.

Змішані задачі для деяких гіперболічних рівнянь і систем
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Шереметьєв М. П., канд. фіз.-мат. наук Ковальчик І. М.

21. X. 1963  Шаблій О. М.

Деякі задачі про несучу здатність і коливання пластин і оболонок, підсилених ребрами жорсткості
Опоненти: докт. техн. наук проф. Григор’єв А. С., канд. фіз.-мат. наук доц. Прусов І. О.

28. X. 1963  Губанов І. П.

Деякі питання наближення функцій двох змінних тригонометричними многочленами
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Кованько О. С., канд. фіз.-мат. наук проф. Соколов І. Г.

23. XII. 1963  Мартиненко М. Д.

Деякі крайові задачі для безмежних областей
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Шереметьєв М. П., канд. фіз.-мат. наук доц. Скоробагатько В. Я.

23. XII. 1963  Марковський А. І.

До теорії диференціальних операторів з постійними коефіцієнтами
Опоненти: канд. фіз.-мат. наук проф. Соколов І. Г., канд. фіз.-мат. наук      Горін Є. О.

24. II. 1964  Галасі А. А.

Про напружений стан напівбезмежної пластинки з підкріпленим краєм
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Лехніцький С. Г., канд. фіз.-мат. наук доц. Мартинович Т. Л.

11. III. 1964  Кукс Л. М.

Коливання рішень першої крайової задачі для деяких еліптичних рівнянь і систем
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Лопатинський Я. Б., докт. фіз.-мат. наук проф. Кованько О. С., докт. фіз.-мат. наук проф. Ландіс Є. М., канд. фіз.-мат. наук доц. Кондратьєв В. О.

16. III. 1964  Кесельман Г. М.

Про збіжність розкладів за власними функціями несамоспряжених диференціальних операторів
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Лідський В. Б., канд. фіз.-мат. наук доц. Костенко В. Г.

22. IV. 1964  Дениско С. В.

Спеціальні питання еквіареального відображення поверхонь
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Кованько О. С., канд. фіз.-мат. наук Михайловський В. Г.

22. IV. 1964  Парасюк Л. С.

Система диференціальних рівнянь еліптичного типу з полярною особливістю в коефіцієнтах
Опоненти: академік АН УРСР проф. Митропольський Ю. А., канд. фіз.-мат. наук доц. Скоробагатько В. Я.

20. V. 1964  Парасюк Є. М.

Про один клас сингулярних диференціальних рівнянь
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук Данилюк І. І. (Новосибірськ), канд. фіз.-мат. наук Ковальчик І. М.

20. V. 1964  Кізима Я. М.

Напружено-деформований стан пружної кулі, підданої осесиметричному тиску штампа
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Флейшман Н. П., канд. фіз.-мат. наук Панасюк В. В.

3. VI. 1964  Амелькович В. Г.

Деякі теореми про наближення неперервних функцій лінійними операторами
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Коровкін П. П. (Москва), канд. фіз.-мат. наук доц. Песін І. М.

30. VI. 1964  Онишко Л. В.

Деякі плоскі задачі теорії поширення тріщин
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Рвачов В. Л., канд. фіз.-мат. наук   Лозовий Б.

30. VI. 1964  Гембара В. М.

Деякі питання теорії теплопровідності і термопружності тонких пластин
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук проф. Даниловська В. І., канд. фіз.-мат. наук   Панасюк В. В.

9. XII. 1964  Марцун Н. Ф.

Про деякі типиі нтерференції для цілих функцій скінченного ступеня
Опоненти: канд. фіз.-мат. наук проф. Соколов І. Г., канд. фіз.-мат. наук   Гукевич В. Й.

1. IV. 1965  Скрипник І. В.

А-гармонічні форми на рімановому просторі
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук Данилюк І. І., канд. фіз.-мат. наук        Потягайло Д. Б.

1. XII. 1965  Пелех Б. Л.

Дослідження деяких питань теорії і розрахунку оболонок і пластин на основі узагальнення кінематичних гіпотез Кіргофа-Лява
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук Ворович І. І., докт. техн. наук Флейшман Н. П.,  канд. фіз.-мат. наук Підстригач Я. В.

27. XII. 1965  Гече Ф. І.

Деякі теореми про ріст цілих функцій і вектор функцій багатьох комплексних змінних і їх застосування
Опоненти: докт. фіз.-мат. наук Іванов В. К., канд. фіз.-мат. Ронкін Л. Й.

1967-  кандидатські дисертації:

 1. Алієв Н. А.
 2. Бобик О. І.
 3. Мамедов Н. М.
 4. Петришин В. І.
 5. Чернуха Ю. А.
 6. Гончарюк І. В.
 7. Іванова О. А.

1968 – кандидатські дисертації:

 1. Пташник Б. Й.
 2. Гупало А. С.
 3. Старокадомський Л. О.
 4. Людкевич Й. В.
 5. Козак П. П.
 6. Буйна Е. В.
 7. Плахотний П. І.
 8. Луцишин Р. М.
 9. Шевчук П. Р.
 10. Нгуен-Фук-Нинь

1969- кандидатські дисертації:

 1. Сявавко М. С.
 2. Кравченко Ф. Г.
 3. Цегелик Г. Г.
 4. Шаясюк С. Г.
 5. Андрейків О.Є.
 6. Боднарчук П.І.
 7. Гамідов Ш. Г.
 8. Осадчук В. А.
 9. Строчик Т. В.
 10.  Кондратюк А. А.
 11. Шеремета М. М.

1970 – кандидатські дисертації:

 1. Лібацький Л. Л.
 2. Гайвась І. В.
 3. Дорожовський Є .С.
 4. Марковська О. В.
 5. Лунь Є. І.
 6. Саврук М. П.
 7. Галазюк В. А.
 8. Ніщенко І. О.
 9. Терентєв А. Г.
 10. Кордуба Б. М.
 11. Курпа Л. В.
 12. Костенко Н. М.
 13. Іванчов М. І.
 14. Калодій Б. І.

1971 – кандидатські дисертації:

 1. Притула Я. Г.
 2. Попович Б. І.
 3. Шевчук Є. А.
 4. Дорош Н. А.
 5. Ощипко Л. Й.
 6. Труш І. І.
 7. Беседіна Л. П.
 8. Пилипович А. І.
 9. Караванський О. В.
 10. Старовойтенко О. В.

         - докторські дисертації:

 1. Мартинович Т. Л.
 2. Бурак Я. Й.

1972 – кандидатські дисертації:

 1. Шелестовський Б. Г.
 2. Осів І. М.
 3. Скородинський В.А.
 4. Сяський А. О.
 5. Кашакевич Ю .Л.
 6. Кардаш А. І.
 7. Мишковець У. А.
 8. Бугір М. К.
 9. Марусич А. І.
 10. Балінський А. І.
 11. Саприкіна Т.Л.

     – докторські дисертації:

 1. Гончарюк І. В.
 2. Бредихіна Е.О.

1973 – кандидатські дисертації:

 1. Данилович В.П.
 2. Коробчук І. В.
 3. Чулик І. І.
 4. Галапац Б. П.
 5. Савула Я. Г.
 6. Бродович М. Т.
 7. Семеряк Ф. В.
 8. Зубчанінова В. М.
Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua