Log in

Період з 1920 до 1939 року

Період з 1920 до 1939 року Період з 1920 до 1939 року

Подана інформація: роки життя доктора філософії, тема дисертації, рецензенти, дата рецензії, іспити, дати іспитів, склад комісій, промотор, дата промоції.

 1. Банах Стефан (Stefan Banach, 1892-1945).
  O operacjach w zbiorach abstrakcyjnych z zastosowaniami do równań całkowych; E. Żyliński (30.10.1920), H. Steinhaus.
  Математика і фізика (3.11.1920) ― E. Żyliński, H. Steinhaus, St. Loria, Z.Weyberg; філософія (11.12.1920) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, Z. Weyberg.
  Промоція: 22.01.1921, промотор: K. Twardowski.

 2. Шаудер Юліуш Павел (Juliusz PawełSchauder, 1899-1943).
  O mierze powierzchniowej; E. Żyliński, H. Steinhaus (4.06.1924).
  Математика і фізика (23.06.1924) ― E. Żyliński, H. Steinhaus, S. Ruziewicz, R. Negrus, S. Krzemieniewski; філософія (8.10.1924) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, J. Ptaśnik.
  Промоція: 13.10.1924, промотор: E. Żyliński.

 3. Нікліборц Владислав (Władysław Nikliborc,1899-1948).
  Zastosowanie zasadniczego twierdzenia Cauchy’ego o istnieniu rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych do zagadnień na wartości brzegowe w równaniu y’’ = f(x, y, y’); H. Steinhaus (17.06.1924), St. Ruziewicz.
  Математика і астрономія (21.06.1924) ― St. Ruziewicz, H. Steinhaus, E. Żyliński, M. Ernst, S. Krzemieniewski; філософія (7.10.1924) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, J. Ptaśnik.
  Промоція: 13.10.1924, промотор: H. Steinhaus.

 4. Качмаж Стефан (Stefan Kaczmarz, 1895-1940 ?).
  O związkach pomiędzy pewnymi typami równań funk funkcyjnych i różniczkowych; St. Ruziewicz (15.06.1924), E. Żyliński (19.06.1924).
  Математика і астрономія (24.06.1924) ― St. Ruziewicz, E. Żyliński, H. Steinhaus,  M. Ernst, S. Krzemieniewski; філософія (6.10.1924) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, J. Ptaśnik.
  Промоція: 13.10.1924, промотор: St. Ruziewicz.

 5. Вайнлос Сала (Sala Weinlös, 1903-1941 ?).
  O niezależności aksjomatów grup I, II i IV od układu aksjomatów geometrii euklidesowej 3–wymiarowej; H. Steinhaus (23.03.1926), E. Żyliński (20.12.1926).
  Математика і кристалографія (13.06.1927) ― E. Żyliński, H. Steinhaus, Z.Weyberg, St. Loria; філософія (13.10.1927) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, H. Arctowski.
  Промотор: 17.10.1927, промотор: H. Steinhaus.

 6. Орліч Владислав (Władysław Orlicz, 1903-1990).
  Z teorii szeregów ortogonalnych; E. Żyliński (20.05.1927), H. Steinhaus.
  Математика і фізика (13.06.1927) ― E. Żyliński, H. Steinhaus, St. Loria, K. Kling; філософія (26.06.1928) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, St. Loria.
  Промоція: 30.06.1928, промотор: E. Żyliński.

 7. Бірнбаум Зиґмунт (Zygmunt Birnbaum, 1903-2000).
  O jednoznacznie odwracalnych funkcjach analitycznych; H. Steinhaus (7.11.1928), S. Banach (15.05.1929).
  Математика і астрономія (16.10.1929) ―H. Steinhaus, S. Banach, E. Żyliński; філософія (28.06.1929) ― K. Twardowski, K. Ajdukiewicz, J. Hirschler.
  Промоція: 24.10.1929, промотор: H. Steinhaus.

 8. Зарицький Мирон (Myron Zarycki, 1889-1961).
  O niektórych podstawowych pojęciach topologii; E. Żyliński, St. Ruziewicz.
  Математика і астрономія (21.10.1930) ― H. Steinhaus, St. Ruziewicz, E. Żyliński; філософія (13.11.1929) ― K. Twardowski, K. Ajdukiewicz, E. Żyliński.
  Промоція: 25.10.1930, промотор: St. Ruziewicz.

 9. Ауербах Герман (Herman Auerbach, 1901-1942).
  O polu krzywych wypukłych o średnicach sprzężonych; E. Żyliński (31.05.1930), St. Ruziewicz.
  Математика і астрономія (18.06.1930) ― E. Żyliński, St. Ruziewicz, J.Hirschler; філософія (24.09.1930) ― M. Wartenberg, K. Ajdukiewicz, W. Rogala.
  Промоція: 4.10.1930, промотор: H. Steinhaus.

 10. Мазур Станіслав (Stanisław Mazur, 1905-1981).
  O szeregach warunkowo sumowalnych; St. Ruziewicz (23.12.1931), S. Banach.
  Математика і логіка (28.01.1932) ― St. Ruziewicz, S. Banach, L. Chwistek, W. Rogala; філософія (29.02.1932) ― M. Wartenberg, L. Chwistek, W. Rogala.
  Промоція: 12.03.1932, промотор: S. Banach.

 11. Шрайєр Юзеф (Józef Schreier, 1909-1943).
  O skończonej bazie w grupach topologicznych; E. Żyliński, S. Banach (28.05.1934).
  Математика і логіка (30.05.1934) ― E. Żyliński, S. Banach, L. Chwistek, H. Steinhaus.
  Промоція: 30.06.1934, промотор: S. Banach.

 12. Кац Марек (Marek Kac, 1914-1984).
  O stochastycznej niezależności funkcyj.
  Промоція: 5.06.1937, промотор: H. Steinhaus.

 13. Гетпер Владислав (Władysław Hetper, 1909-1940 ?).
  Podstawy semantyki.
  Промоція: 5.06.1937, промотор: L. Chwistek.

 14. Айдельгайт Майєр (Maier Eidelheit, 1910-1943).
  O rozwiązywaniu równań liniowych o nieskończenie wielu niewiadomych; S. Banach (22.03.1938), H. Steinhaus.
  Математика і астрономія (24.03.1938) ― S. Banach, H. Steinhaus, E. Żyliński, E. Rubka, J. Samsonowicz.
  Промоція: 14.05.1938, промотор: S. Banach.

 15. Пепіс Юзеф (Józef Pepis, 1910-1941 ?).
  O zagadnieniu rozstrzygalności w zakresie węższego rachunku funkcyjnego.
  Промоція: 24.06.1938, промотор: E. Żyliński.

 

Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua