Log in

Період з 1877 до 1919 року

Період з 1877 до 1919 року Період з 1877 до 1919 року

Подана інформація: роки життя доктора філософії, тема дисертації, рецензенти, дата рецензії, іспити, дати іспитів, склад комісій.

 1. Біркенмайєр Людвіг (Ludwik Birkenmajer, 1855-1929).
  O ogólnych metodach całkowania różniczek; W. Żmurko, T. Stanecki (15.06.1877).
  Математика і фізика (16.07.1877) ― W. Żmurko, T. Stanecki, O. Fabian,  X. Liske; філософія (18.02.1879) ― E. Czerkawski, T. Stanecki, W. Żmurko.

 2. Дзівінський Плацид (Placyd Dziwiński, 1851-1936).
  1)    Powierzchnia falowa Fresnela ze stanowiska geometrycznego.
  2)    Teoria stożków i walców stycznych do powierzchnie drugiego stopnia na podstawie osi układu ukośnokątnego; W. Żmurko, T. Stanecki (30.06.1880).
  Математика і фізика (2.07.1880) ― W. Żmurko, T. Stanecki, O. Fabian, Br. Radziszewski; філософія (14.04.1881) ― E. Czerkawski, Z. Węclewski, T. Stanecki.

 3. Пузина Юзеф (Józef  Puzyna, 1856-1919).
  O pozornie dwuwartościowych określonychcałkachpodwójnych; W. Żmurko, O. Fabian (29.11.1882).
  Математика і фізика (2.12.1882) ― W. Żmurko, T. Stanecki, O. Fabian, R. Pilat; філософія (2.07.1883) ― E. Czerkawski, W. Żmurko, Z. Węclewski, O. Fabian, R. Pilat.

 4. Лазарський Мечислав (Mieczysław Łazarski, 1852-1930).
  1)    O konstrukcję osi w perspektywie koła.
  2)    O krzywości powierzchni.
  3)    Kryterium skończoności całek określonych; W. Żmurko, T. Fabian (25. 01. 1883).
  Математика і фізика (1.02.1883) ― W. Żmurko, T. Stanecki, O. Fabian, F. Krentz, R. Pilat; філософія (31.05.1883) ― E. Czerkawski, W. Żmurko, L. Cwikliński, R. Pilat.

 5. Раєвський Ян (Jan Rajewski, 1857-1906).
  O całkowaniu równań różniczkowych liniowych rzędu drugiego, postaci: (a2x2 + b2x + a2) yʺ + (b1x + a1) yʹ + a0 = 0 za pomocą metody Laplace’a, udoskonalonej przez profesora d-ra Żmurkę; W. Żmurko, O. Fabian (20.06.1884).
  Математика і фізика (26.06.1884) ― W. Żmurko, T. Stenecki, O. Fabian, L. Cwikliński; філософія (24.07.1886) ― E. Czerkawski,  T. Stenecki, B. Dybowski, E. Ciesielski.

 6. Козловський Міхал (Michał Kozłowski, ?).
  Teoria analityczna drgania błony, złożonej z pasków różnego gatunku ksztaltu prostokątnegoзі вступом під назвою Uwagi krytyczne dotyczące pracy prof. Petzvala o drganiu strun; W. Żmurko, O. Fabian (29.06.1884).
  Математика і хімія (30.06.1884) ― W. Żmurko, Br. Radziszewski, L. Cwikliński; філософія (1.04.1885) ― E. Czerkawski, Br. Radziszewski, W. Żmurko, O. Fabian.

 7. Левицький Володимир (Włodzimierz Lewicki, 1872-1956).
  1)    Owyrażeniach symetrycznych zwartości funkcji mod m.
  2)    Kilka uwag o wzorze interpolacyjnym Lagrange’a; J. Puzyna, I. Zakrzewski.
  Математика і фізика (19.01.1900) ― J. Puzyna, I. Zakrzewski, Br. Radziszewski; філософія (12.03.1900) ― K. Twardowski, A. Skorski, I. Zakrzewski.

 8. Ломніцький Антоні (Antoni Łomnicki, 1881-1941).
  O odwzorowaniach cząsteczkowych funkcjihipergeometrycznych; J. Puzyna, J. Rajewski (6.07.1903).
  Математика і фізика (11.07.1903) ― J. Puzyna, J. Rajewski, I. Zakrzewski, J. B. Antoniewicz; філософія (20.07.1903) ― K. Twardowski, J. Puzyna, J. B. Antoniewicz.

 9. Ямругевич Роман (Roman Jamrógiewicz, 1877-?).
  O powierzchniach najmniejszych; J. Puzyna, I. Zakrzewski.
  Математика і фізика (10.03.1904) ― J. Puzyna, I. Zakrzewski, A. Kolessa; філософія (30.09.1904) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, A. Kolessa.

 10. Гординський Людвіг (Ludwik Hordyński, 1882-1920).
  O wyznacznikach częściowo przetworzonych; J. Puzyna, M. Smoluchowski (24.05.1907).
  Математика і фізика ― J. Puzyna, M. Smoluchowski, R. Zuber; філософія (13.07.1907) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, M. Smoluchowski.

 11. Максимович Адам (Adam Maksymowicz, 1880-1970).
  Funkcye harmoniczne o dowolnej ilości zmiennych niezależnych; J. Puzyna, M. Ernst (13.12.1908).
  Математика і фізика (14.07.1909) ― J. Puzyna, M. Ernst, M. Smoluchowski, S. Witkowski; філософія (3.06.1910) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, J. Nusbaum.

 12. Вільк Антоні (Antoni Wilk, 1876-1940).
  Zarys teorii całek Cauchy’ego; J. Puzyna, M. Ernst (07.1909).
  Математика і фізика (12.07.1909) ” ― J. Puzyna, M. Ernst, M. Smoluchowski, S. Witkowski; філософія (15.07.1909) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, S. Witkowski.

 13. Ґоттфрід Абрагам (Abraham Gottfried, 1883 - ?).
  Дві частини під назвами Działania na liczbachnadurojonych і Dwie próby badania szeregów potęgowych argumentu nadurojonego; J. Puzyna, M. Smoluchowski.
  Математика і фізика (11.12.1909) ― J. Puzyna, M. Smoluchowski, I. Zakrzewski, J. Nusbaum; філософія (12.03.1910) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, J. Nusbaum.

 14. Мазуркевич Стефан (Stefan Mazurkiewicz, 1888-1945).
  Przyczynki do teoryi mnogości; J. Puzyna, W. Sierpiński.
  Математика і фізика (20.02.1913) ― J. Puzyna, I. Zakrzewski, M. Smoluchowski, W. Sierpiński, W. Bruchnalski; філософія (6.02.1913) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, W. Bruchnalski.
  Промоція: 22.02.1913, промотор: J. Puzyna.

 15. Рузевич Станіслав (Stanisław Ruziewicz, 1889-1941).
  Przyczynek do rachunku różniczkowego; J. Puzyna, W. Sierpiński (27.05.1913).
  Математика і астрономія (4.06.1913) ― J. Puzyna, W. Sierpiński, M. Ernst, W. Bruchnalski; філософія (15.10.1913) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, K. Hadaczek.
  Промоція: 16.10.1913, промотор: J. Puzyna.

 16. Патрин Адам (Adam Patryn, 1887-?).
  Badania nad funkcjami rozwiązującymi związek identyczny, postaci (1-x)m Φ(x) + xm Ψ(x) 1; J. Puzyna (31.12.1915), M. Ernst (10.01.1916).
  Математика і астрономія (15.05.1916) ― J. Puzyna, M. Ernst, S. Tołłoczko; філософія (14.07.1916) ― K. Twardowski, M. Wartenberg, S. Tołłoczko.

 

Я. Г. Притула

Ярослав Григорович Притула
кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua