Log in

Переклади: Kay Ryan

Переклади: Kay Ryan Переклади: Kay Ryan

Я випадково натрапив на поезію Кей Раян, заблукавши в інтернетрях. Її вірші привертають увагу вже своєю геометрією: незвично короткі рядки  і немає поділу на строфи, як правило. При ближчому розгляді відкриваємо для себе внутрішні рими, іноді ледь помітні при декламуванні. Такі рими навмисно заховані  у середини рядків.

Попри високий статус авторки у поетичному світі – а Кей Раян була поетом-лауреатом США у 2008-2010 роках – майже зовсім нема українських перекладів її поезій. Однак, природа не терпить порожнечі і цим може бути пояснена поява перекладів, які поміщені нижче. У перекладанні є щось від математики, адже коли ми кажемо "необхідна і достатня умова", то це означає не що інше, як те, що якийсь факт можна еквівалентно сформулювати двома різними (математичними) мовами.

Навіть якщо єдиним ефектом наведених українських версій буде бажання прочитати поезію Кей Раян у оригіналі, все одно буду вважати, що мета, з якою я обнародував свої (неминуче аматорські) перекладацькі спроби, досягнута.

Намір

Намір солодшим не стає.
Його слід зірвати незрілим
і з'їсти таким, як є. Іноді лічені години
відокремлюють зародки листя
від одеревіння.
Тоді вже не зможеш їх з'їсти,
попри все хотіння.

Intention

Intention doesn’t sweeten.
It should be picked young
and eaten. Sometimes only hours
separate the cotyledon
from the wooden plant.
Then if you want to eat it,
you can’t.

Кіт/Майбутнє

Кіт наче
зафіранює очі,
коли захоче.
Нічого не
змінюється
в погляді,
але кота
вже тут нема
тоді. Майбутнє
схоже - тихо
сидячи тут,
закриватись може.

A Cat/A Future

A cat can draw
the blinds
behind her eyes
whenever she
decides. Nothing
alters in the stare
itself but she's
not there. Likewise
a future can occlude:
still sitting there,
doing nothing rude.

Китайська діаграма ніг

Кожна частина вас
остерігає іншу
частину. Лише натиснете
ви місце на стопі -
відчуєте ворушіння
шкіри голови.
Ви не пасуєте до вас самих,
лише до власного
звільнення - відчиняє
якийсь далекий
замок кожен
доторк рук. Дивіться,
човни милосердя
відпливають
від вашого серця,
відгукнувшись на
незвичний стук.

Chinese Foot Chart

Every part of us
alerts another part.
Press a spot in
the tender arch and
feel the scalp
twitch. We are no
match for ourselves
but our own release.
Each touch
uncatches some
remote lock. Look,
boats of mercy
embark from
our heart at the
oddest knock.

Крокодилові сльози

У щирого крокодила
завжди сухі очі. Він
крокодилові сльози
проливати не хоче.

Crocodile Tears

The one sincere
crocodile has
gone dry eyed
for years. Why
bother crying
crocodile tears.

Крона

Злива в дерев
Ослаблює коріння.
На пагорбах великі дуби
Падають на коліна.
Ти можеш торкатись частин,
На які не мав жодних прав, -
Місць, де раніше
Лише птах залітав.

Crown

Too much rain
loosens trees.
In the hills giant oaks
fall upon their knees.
You can touch parts
you have no right to—
places only birds
should fly to.

Чеширський кіт

Це не кішка,
це усмішка,
що триває, зубаста
і безжальна.
З чим важко згодитися -
так це з тим, як
наші частини
можуть втрачати
відданість цілому;
як зв'язки
можуть бути
більш випадковими,
ніж нам здається,
як багато від нас
може зникати
і як добре
якась окрема частина
може керувати.

Cheshire

It’s not the cat,
it’s the smile that
lasts, toothy
and ruthless.
It’s facts like this
we like to resist–
how our parts
may lack allegiance
to the whole;
how the bonds
may be more casual
than we know; how
much of us
might vanish
and how well
some separate part
might manage.

Альбом

Смерть теж живе
власним життям.
Бачиш, як її альбом
зріс за рік, як
навіть найрізкіша
з її плям згладилась
і тепер багато
таких могли би
бути немовби тіні
вишневого цвіту
на цій світлині.
А те, що це не
вони, ти ж не
доведеш, ні.

Album

Death has a life
of its own. See
how its album
has grown in
a year and how
the sharp blot of it
has softened
till those could
almost be shadows
behind the
cherry blossoms
in this shot.
In fact you
couldn’t prove
they’re not.

ОБРАЗА

Образа -
це прийнята на свій карб травма,
що промовляє: Це не
випадковий перелом,
що міг би трапитися
на будь-якій нозі там;
це була свідома незичливість.
Ми потребуємо образ - вони нам нагадають,
що не завжди нам просто боляче,
що є джерела -
навіть у нас самих, - частини яких
наступають на інші частини з такою агресивністю,
що ми мусимо сказати: Ви мусите це припинити.

Insult

Insult is injury
taken personally,
saying, This is not
a random fracture
that would have happened
to any leg out there;
this was a conscious unkindness.
We need insult to remind us
that we aren’t always just hurt,
that there are some sources—
even in the self—parts of which
tread on other parts with such boldness
that we must say, You must stop this.

Хованки

Важко не
вискочити,
а натомість
чекати, поки
знайдуть. Важко
бути довго самому
і почути як
хтось ходить
неподалік тут.
Це так наче ти,
не побачивши,
де ж надірвано
паперову сферу, що
виникла в повітрі,
сам її рвеш.

“Hide and Seek”

It’s hard not
to jump out
instead of
waiting to be
found. It’s
hard to be
alone so long
and then hear
someone come
around. It’s
like some form
of skin’s developed
in the air
that, rather
than have torn,
you tear.

М.М. Зарічний

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри геометрії і топології, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Сайт: prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/Topology/zarichnyi.html

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua