Menu

Саган Андрій Вікторович

Кандидат фізико-математичних наук,
асистент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка,
email: andrij.sagan at gmail.com

1 Universytetska Str.
79000 Lviv, Ukraine

 

Research Interests  

Rings, Ideals, K-Theory, Problems of elemenary divisor rings, Problems rings with elemenary reduction of matrices, Linear Algebra, Problems GE-rings and IP-rings

List of Publications

 1. Романів О. М., Саган А. В., Фірман О. І. Елементарна редукція ідемпотентних матриць // Прикл. пробл. мех. та мат. – 2016. – 14.
 2. Romaniv O. M., Sagan A. V. ω-Euclidean domain and Laurent series // Carpathian Math. Publ. – 2016. – 8, №1. – P. 158 – 162.
 3. Саган А. В., Фірман О. І. Елементарна редукція ідемпотентних матриць // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2016», 25 – 27 траваня 2016 р., Львів.
 4. Саган А. В. ω-евклідові області і лоранові ряди // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2016», 25 – 27 траваня 2016 р., Львів.
 5. Романів О. М., Саган А. В. Квазіевклідові дуо кільця з елементарною редукцією матриць // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 24 – 27 лютого 2016 р., Ворохта, – С. 117.
 6. Romaniv O.M., Sagan A.V. Euclidean full matrices // Bulletin of Donetsk National University. Series A. Natural Sciences. – 2015. – №1-2. – P. 69 – 74.
 7. Romaniv O.M., Sagan A.V. Quasi-Euclidean duo rings with elementary reduction of matrices // Algebra and Discrete Mathematics, Volume 20 (2015). Number 2, pp. 317–324.
 8. Romaniv O.M., Sagan A.V. Noncommutative ω-euclidean rings // Applied Problems of Mechanics and Mathematics, -2015. Vol. 13. pp. 36-39 (in Ukrainian)
 9. Sagan A.V. Commutative e-atomic rings // Visnyk of the Lviv Univ. Series Mech. Math. - 2015. Issue 80. - pp. 140-144
 10. Sagan A.V. Noncommutative ω-euclidean rings // International Conference of Young Mathematicians (2015), Kyiv, Ukraine, -p. 45. (in Ukrainian)
 11. Саган А. В. Квазі-евклідові дуо-кільця з елементарною редукцією матриць // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2015», 26 – 28 траваня 2015 р., Львів.
 12. Sagan A.V. Semihereditary quasi-euclidean rings // Applied Problems of Mechanics and Mathematics, -2014. Vol. 12. pp. 52-55 (in Ukrainian)
 13. Sagan A.V. Elementary reduction of matrices over Bezout duo-ring // International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 100th anniversary of L.A.Kaluzhnin (2014), Kyiv, Ukraine, -p. 99.
 14. Саган А. В. Елементарна редукція матриць над напівспадковими дуо-кільцями // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2014», 28 – 30 травня 2014 р., Львів.
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua