Menu

Гаталевич Андрій Іванович

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка,
e-mail: gatalevych at ukr.net

1 Universytetska Str.
79000 Lviv, Ukraine
e-mail: gatalevych at ukr.net

 Research Interests  

Rings, Ideals and Modules, K-Theory, Problems of elemenary divisor rings, Problems rings with elemenary reduction of matrices, Linear Algebra

 List of Publications

 1. Zabavsky B.V., Gatalevych A.I. A commutative Bezout PM domain is an elementary divisor ring // Algebra and Discrete Mathematics, Volume 19 (2015). Number 2, pp. 294–301
 2. Zabavsky B.V., Gatalevych A.I. New characterizations of commutative clean rings // Matematychni Studii, -2015. -V.44, No 2. pp. 115-118.
 3. Білоус АМ.,  Гаталевич А.І.  Одночасна редукція пари матриць над скрізь адекватним дуо-кільцем  // Прикл. проблеми мех.. і мат. . – 2015. – Вип. 13. – С.40-46.
 4. Gatalevych A.I. On properties of radicals and spectrum of finite homomorphic images of commutative Bezout domain // Вісник Львівського університету. Серiя мех.-мат. 2015. Вип.80. С. 40–45.
 5. Гаталевич А.І. Кільця Безу з дільниками нуля в радикалі Джекобсона // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2014. – Вип. 12. – С.46-4
 6. Гаталевич А. Кольца Безу конечной размерности Крулля // Фундаментальная и прикладная математика – 2014. – Т. 19. (вып. 6).– С.3–5.
 7. Гаталевич А.І. Одинично-центральні кільця стабільного рангу 2 // Прикл. проблеми мех.. і мат. – 2013. – Вип. 11. – С.76-78.
 8. Б. Забавський, А. Гаталевич  Дробове IF-кільце Безу // Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.-мат. 2013. Вип. 78. С. 31–35.
 9. Гаталевич А.І. Редукція матриць третього порядку над кільцем Безу стабільного рангу 2 // Прикл. проблеми мех.. і мат. – 2012. – Вип. 10. – С.80-81.
 10. A.I.Gatalevych, M.I. Kuchma Stable range of general B-rings // Вісник національного університету “Львівська Політехніка” – 2012. – Вип. 740, №740. – .С 11-12.
 11. Гаталевич А.І.  Комутативні в нулі чисті кільця // Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб.. - Львів:Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, 2011. Вип. 9.-С.95-97.
 12. Гаталевич А.І. Доповнення рядка над комутативним кільцем Безу до матриці з визначником, який дорівнює найбільшому спільному дільнику елементів рядка // Вісник Львів. Ун-ту, Серія мех.-мат. 2011, 74, 47-51.
 13. Гаталевич А.І. Праве кільце Безу з талією є правим кільцем Ерміта // Український математичний журнал, 2010, т.62, №1, С. 136-138.
 14. Гаталевич А.І., Кучма М.І., I2-Rings and their properties // Вісник Львівського Університету -  - 68, С. 75-78.
 15. Забавський Б.В., Гаталевич А.І. Симетричність подільності в кільцях елементарних дільників // Вісник Львівського Університету. – 63., С. 77-79.
 16. Gatalevich  Reduction of a pair of matrices over an adequate dou-ring  to a specific triangular form by identical unilateral transformations // Вісник Львівського Університету -  2003. - 61, С. 87-91.
 17. Забавський Б.В., Гаталевич А.І. Максимально неголовні  праві ідеали кілець  Безу // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 2000. - Т.43, № 2. С.40-45.
 18. Забавський Б.В., Гаталевич А.І. Про мінімальні прості ідеали комутативних кілець Безу // Український математичний журнал. - 1999. - Т.51, в.7. С.1001-1005.
 19. Гаталевич А.І. Мінімальні цілком прості ідеали дуо-кілець Безу // Вісник Львівського університету. - 1998. -49. - С.10-15.
 20. Гаталевич А.І. Про адекватні і узагальнено адекватні дуо-кільця і дуо-кільця елементарних дільників // Доповіді НАН України - 1998. - 2.- С.16-18.
 21. Гаталевич А.І. Про адекватні і узагальнено адекватні дуо-кільця і дуо-кільця елементарних дільників // Математичні студії.- 1998.- 9.- N 2. - С.115-119.
 22. Гаталевич А.І., Забавський Б.В. Некомутативні кільця елементарних дільників // Математичні методи і фізико-механічні поля - 1997. - 40. -N - С.86-90.
 23. Гаталевич А.І.  Про дуо-кільця елементарних дільників // Алгебра і топологія: Тематичний збірник наукових праць. -  Львів – 1996. – С.58-64.
 24. Гаталевич А.І. Про адекватні праві дуо-кільця // Вісник Львівського університету – 1996. 43. – С. 16-19.
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua