Log in

Про академічні стипендії та рейтинги студентів

Про імплементацію Про імплементацію

 Нова редакція Закону України Провищу освіту
щодо стипендії та рейтингу студентів

 Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:…..

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

3. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

4. Розмір стипендіального фонду вищого навчального закладу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів (курсантів невійськових вищих навчальних закладів) денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

5. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6. Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць. Розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів ступеня молодшого бакалавра не може бути меншим, ніж дві третини розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць.

7. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів (курсантів) кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти (курсанти), які згідно з рейтингом, складеним у вищому навчальному закладі за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам (курсантам), зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс навчання.

8. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням вченої ради вищого навчального закладу можуть призначатися персональні стипендії.

9. Здобувачі вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Студенти, курсанти вищих навчальних закладів мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки..»

Отже, Закон України “Про вищу освіту” закладає нові принципи нарахування академічних стипендій студентам згідно з рейтингом, складеним за результатами семестрового контролю. На мою думку, цей підхід є більш справедливий, оскільки у рейтинг включатимуться всі види семестрового контролю, а не лише оцінки одержані на іспитах у 4-ох бальній шкалі.

         Пропоную обчислювати рейтинг студента у 100 бальній шкалі як середнє зважене за кредитами оцінок у шкалі ВНЗ з усіх кредитних дисциплін. 

         Запрошую всіх зацікавлених вносити свої зауваження і поправки до проекту рішення та сподіваюсь Вчена рада механіко-математичного факультету розгляне наступні пропозиції та прийме відповідне рішення.

Проект рішення Вченої ради механіко-математичного факультету щодо рейтингів студентів

 

 1. Про нормування часу навчальної та іншої роботи педагогічних, науково-педагогічних працівників.
  + Проект нормування часу для планування і обліку навчальної та інших видів робіт.
 2. Про академічні стипендії та рейтинги студентів.
  + Проект рішення Вченої ради механіко-математичного факультету щодо рейтингів студентів
 3. Про терміни навчання, спеціальності та спеціалізації на механіко-математичному факультеті.
  + Проект нових спеціальностей (спеціалізацій) та їх шифрів узгоджених з спеціальностями із захисту дисертацій.
  + Проект рішення Вченої ради механіко-математичного факультету про зміну термінів навчання.
 4. Про поєднання напряму 6.040201 “Математика” з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітніх рівнів бакалавр і магістр.
  + Проект рішення Вченої ради механіко-математичного факультету про поєднання напряму 6.040201 “Математика” з спеціальністю 7.04030201, 8.04030201 “Інформатика” (нова спеціальність 01.05.01 “Теоретичні основи інформатики та кібернетики”).
Юрій Іщук

доцент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка
тел.: 032 2394172 (0503716833)

Сайт: mmf.lnu.edu.ua/algstaff/1445

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua