Menu

Лінійна алгебра. 2 семестр

Для студентів 1 курсу механіко-математичного факультету і факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка


У підручнику узагальнено досвід викладання курсу лінійної алгебри у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на механіко-математичному факультеті та факультеті прикладної математики і інформатики. Книга містить теоретичний і практичний матеріал таких розіділів: лінійні простори, лінійні оператори, евклідові й унітарні простори, оператори в евклідових й унітарних просторах, лінійні, білінійні та квадратичні форми. Для студентів, аспірантів та викладачів математичних спеціальностей

Лекції та практичні завдання з курсу лінійної алгебра (другий семестр) наведено у підручнику

Романів О.М. Лінійна алгебра. Частина 2.

Теорія

 • Тема 1. Властивості лінійних просторів.  Підпростори. Фактор-простори. Лінійна залежність та незалежність векторів. Леми про лінійну залежність. Бази. Координати. Теореми про бази. Вимірність лінійних просторів
 • Тема 2. Матриця переходу від однієї бази до іншої. Зв'язок координат того самого вектора у різних базах. Бази нескінченновимірних просторів. Сума та перетин підпросторів. Лінійно незалежні підпростори
 • Тема 3. Пряма сума підпросторів. Зовнішня пряма сума. Проекція вектора. Ізоморфізм лінійних просторів.
  Лінійні відображення. Лінійні оператори. Матриця лінійного оператора. Зв'язок між координатами вектора та його образу.
 • Тема 4. Зв'язок між матрицями того самого оператора в різних базах. Простір лінійних операторів. Алгебра лінійних операторів. Ядро та образ лінійного оператора.
 • Тема 5. Інваріанти лінійних операторів. Невироджені та обернені оператори. Інваріантні підпростори. Фактор-оператори.
 • Тема 6. Власні значення та власні вектори. Зведення матриці оператора до діагонального вигляду. Жорданова форма матриць
 • Колоквіум №1. Лінійні простори. Лінійні оператори
 • Тема 7. Евклідові та унітарні (ермітові) простори. Нерівність Коші-Буняковського. Норма вектора. Ортогональні вектори. Теорема про ортогоналізацію. Ортогональні бази
 • Тема 8. Ортонормування. Ортонормовані бази. Ортогональне доповнення. Ортогональна проекція. Ізоморфізми евклідових та унітарних просторів
 • Тема 9. Ортогональні та унітарні оператори. Ортогональні та унітарні матриці. Матриці ортогональних та унітарних операторів
 • Тема 10. Спряжені оператори. Самоспряжені оператори. Нормальні оператори. Канонічний вигляд ортогональних матриць
 • Тема 11. Лінійні форми. Простір лінійних форм. Спряжені (дуальні) бази. Ізоморфізм лінійного та спряженого до нього просторів
 • Тема 12. Білінійні форми. Матриці білінійних форм. Симетричні білінійні форми. Квадратичні форми. Матриця та ранг квадратичної форми
 • Тема 13. Канонічний вигляд квадратичних форм. Зведення квадратичних форм до головних осей. Метод Лагранжа. Нормальний вигляд квадратичних форм
 • Тема 14. Закон інерції. Додатно та від'ємно визначені квадратичні форми. Критерій Сильвестра. Зведення до канонічного вигляду пари квадратичних форм
 • Колоквіум №2. Евклідові й унітарні простори. Оператори в евклідових й унітарних просторах. Лінійні, білінійні та квадратичні форми

Практика

 Рекомендована література:

Додаткова література:

 • Алексеев В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях. М.: Наука, 1976 (djvu, 2.63 M)
 • Апатенок Р.Ф. (ред.). Элементы линейной алгебры. Мн.: Вышэйш. школа, 1977 (djvu, 1.94 M)
 • Артамонов В.А. Лекции по алгебре. М.: МГУ (djvu, 333 K)
 • Атья М., Макдональд И. Введение в коммутативную алгебру. М.: Мир, 1972 (djvu, 1.72 M)
 • Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Мир, 1969 (djvu, 4.55 M)
 • Белоусов В.Д. Основы теории квазигрупп и луп. М.: Наука, 1967 (djvu, 3.36 M)
 • Белоусов И.В. Матрицы и определители (2-е изд.) Кишинев: 2006 (pdf, 491 K)
 • Белоусов И.В. Элементы линейной алгебры. Матрицы и определители. Кишинев: 2007 (pdf, 692 K)
 • Беркович Я.Г. и др. (ред.) Конечные группы. Сборник статей. Мн.: Ин-т математики, 1966 (djvu, 2.48 M)
 • Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. М.: Мир, 1976 (djvu, 3.95 M)
 • Болтянский В.Г., Виленкин Н.Я. Симметрия в алгебре. М.: Наука, 1967 (pdf, 1.06 M)
 • Борель А. Линейные алгебраические группы. М.: Мир, 1972 (djvu, 5.20 M)
 • Бохер М. Введение высшую алгебру. М.-Л.: ГТТИ, 1933 (djvu, 11 M)
 • Букур И., Деляну А. Введение в теорию категорий и функторов. М.: Мир, 1972 (djvu, 2.79 M)
 • Бурбаки Н. Алгебра. Часть 1. Алгебраические структуры. Линейная и полилинейная алгебра. М.: ГИФМЛ, 1962 (djvu, 8.54 M)
 • Бурбаки Н. Алгебра. Часть 2. Многочлены и поля. Упорядоченные группы. М.: Наука, 1965 (djvu, 4.46 M)
 • Бурбаки Н. Алгебра. Часть 3. Модули, кольца, формы. М.: Наука, 1966 (djvu, 8.20 M)
 • Бурбаки Н. Группы и алгебры Ли. Часть 2. Группы Кокстера и системы Титса. Группы, порожденные отражениями. Системы корней. М.: Мир, 1972 (djvu, 4.77 M)
 • Бурбаки Н. Группы и алгебры Ли. Часть 3. Подалгебры Картана. Регулярные элементы. Расщепляемые полупростые алгебры Ли. М.: Мир, 1978 (djvu, 5.35 M)
 • Бурбаки Н. Коммутативная алгебра. М.: Мир, 1971 (djvu, 8.97 M)
 • Бурбаки Н. Начала математики. Часть 1. Основные структуры анализа. Книга 1. Теория множеств. М.: Мир, 1965 (djvu, 4.74 M)
 • Бусаркин В.М., Горчаков Ю.М. Конечные расщепляемые группы. М.: Наука, 1968 (djvu, 1.29 M)
 • Бэр Р. Линейная алгебра и проективная геометрия. М.: ИЛ, 1955 (djvu, 5.94 M)
 • Валуцэ И.И. (ред.) Математические исследования, вып. 51. Квазигруппы и лупы. Кишинев: Штиинца, 1979 (djvu, 6.73 M)
 • Валуцэ И.И. Отображения. Алгебраические аспекты теории. Кишинёв: Штиинца, 1976 (djvu, 4.27 M)
 • Вейль А. Основы теории чисел. М.: Мир, 1972 (djvu, 4.90 M)
 • Вейль Г. Классические группы их инварианты и представления. М.: ИЛ, 1947 (djvu, 4.25 M)
 • Габриель П., Цисман М. Категории частных и теория гомотопий. М.: Мир, 1971 (djvu, 3.53 M)
 • Галуа Э. Сочинения. М.-Л.: ОНТИ, 1936 (djvu, 2.50 M)
 • Гантмахер Ф.Р. Теория матриц (2-е изд.). М.: Наука, 1966 (djvu, 7.50 M)
 • Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре (4-е изд.). М.: Наука, 1971 (djvu, 1.96 M)
 • Глазман И.М., Любич Ю.И. Конечномерный линейный анализ в задачах. М.: Наука, 1969 (djvu, 3.76 M)
 • Гроссман И., Магнус В. Группы и их графы. М.: Мир, 1971 (djvu, 3.30 M)
 • Джекобсон Н. Строение колец. М.: ИЛ, 1961 (djvu, 5.55 M)
 • Джекобсон Н. Теория колец. М.: ИЛ, 1947 (djvu, 5.60 M)
 • Дьёдонне Ж. Геометрия классических групп. М.: Мир, 1974 (djvu, 2.06 M)
 • Зарисский О., Самюэль П. Коммутативная алгебра, том 1. М.: ИЛ, 1963 (djvu, 4.52 M)
 • Зарисский О., Самюэль П. Коммутативная алгебра, том 2. М.: ИЛ, 1963 (djvu, 5.80 M)
 • Кантор И.Л., Солодовников А.С. Гиперкомплексные числа. М.: Наука, 1973 (djvu, 6.26 M)
 • Каргаполов М.И. и др. (ред.). Коуровская тетрадь (нерешенные задачи теории групп) (4-е изд.), Нсб.: Ин-т математики СО, 1973 (djvu, 781 K)
 • Кириллов А.А. Элементы теории представлений (2-е изд.). М.: Наука, 1978 (djvu, 4.02 M)
 • Клиффорд А., Престон Г. Алгебраическая теория полугрупп. Том 1. М.: Мир, 1972 (djvu, 3.31 M)
 • Клиффорд А., Престон Г. Алгебраическая теория полугрупп. Том 2. М.: Мир, 1972 (djvu, 4.92 M)
 • Кокорин А.И., Копытов В.М. Линейно упорядоченные группы. М.: Наука, 1972 (djvu, 1.99 M)
 • Кон П. Свободные кольца и их связи. М.: Мир, 1975 (djvu, 8.76 M)
 • Кон П. Универсальная алгебра. М.: Мир, 1968 (djvu, 4.93 M)
 • Кох Х. Теория Галуа p-расширений. М.: Мир, 1973 (djvu, 1.85 M)
 • Курош А.Г. Курс высшей алгебры (9-е изд.). М.: Наука, 1968 (djvu, 5.89 M)
 • Курош А.Г. Лекции по общей алгебре (2-е изд.) М.: Наука, 1973 (djvu, 5.16 M)
 • Курош А.Г. Общая алгебра (лекции). М.: МГУ, 1970 (djvu, 3.56 M)
 • Курош А.Г. Теория групп. (3-е изд.). М.: Наука, 1967 (djvu, 6.73 M)
 • Кэртис Ч., Райнер И. Теория представлений конечных групп и ассоциативных алгебр. М.: Наука, 1969 (djvu, 7.72 M)
 • Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наука, 1973 (djvu, 3.24 M)
 • Ленг С. Алгебра. М.: Мир, 1968 (djvu, 9.09 M)
 • Ляпин Е.С. Полугруппы. М.: ГИФМЛ, 1960 (djvu, 5.22 M)
 • Ляпин Е.С., Айзенштат А.Я., Лесохин М.М. Упражнения по теории групп. М.: Наука, 1967 (djvu, 2.75 M)
 • Мальцев А.И. Алгебраические системы. М.: Наука, 1970 (djvu, 4.96 M)
 • Мейрембеков К.А. Интерактивные тесты по алгебре. Алматы: КазНУ, 2007 (pdf, 3.25 M)
 • Мейрембеков К.А. Интерактивный электронный учебник. Алгебра-1. Алматы: КазНУ, 2007 (pdf, 3.63 M)
 • Мишина А.П., Скорняков Л.А. Современные абелевы группы и модули. М.: Наука, 1969 (djvu, 1.12 M)
 • Незбайло Т.Г. Теория нахождения корней алгебраических уравнений (в символьном представлении). СПб.: Корона-Век, 2007 (pdf, 984 K)
 • Нейман Х. Многообразия групп. М.: Мир, 1969 (djvu, 3.73 M)
 • Неймарк М.А. Нормированные кольца (2-е изд.). М.: Наука, 1968 (djvu, 15 M)
 • Нечаев В.И. Числовые системы. М.: Просвещение, 1975 (djvu, 3.21 M)
 • Новоселов С.И. Специальный курс элементарной алгебры (6-е изд.). М.: Высш. шк., 1962 (djvu, 8.02 M)
 • Плоткин Б.И. Группы автоморфизмов алгебраических систем. М.: Наука, 1966 (djvu, 6.87 M)
 • Понтрягин Л.С. Непрерывные группы. М.: Наука, 1973 (djvu, 5.42 M)
 • Постников М.М. Теория Галуа. М.: Физматлит, 1963 (djvu, 1.62 M)
 • Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре (3-е изд.). М., 1967 (djvu, 3.62 M)
 • Пятецкий-Шапиро И.И. (ред.) Арифметические группы и автоморфные функции (сборник статей). М.: Мир, 1969 (djvu, 2.29 M)
 • Рагунатан М. Дискретные подгруппы групп Ли. М.: Мир, 1977 (djvu, 2.82 M)
 • Семинар "Софус Ли". Теория алгебр Ли. Топология групп Ли. М.: ИЛ, 1962 (djvu, 2.83 M)
 • Серр Ж.-П. Алгебраические группы и поля классов. М.: Мир, 1968 (djvu, 3.06 M)
 • Серр Ж.-П. Алгебры Ли и группы Ли. М.: Мир, 1969 (djvu, 3.58 M)
 • Серр Ж.-П. Курс арифметики. М.: Мир, 1972 (djvu, 2.28 M)
 • Серр Ж.-П. Линейные представления конечных групп. М.: Мир, 1970 (djvu, 1.22 M)
 • Скорняков Л.А. Дедекиндовы структуры с дополнениями и регулярные кольца. М.: ГИФМЛ, 1961 (djvu, 1.52 M)
 • Скорняков Л.А. Элементы теории структур. М.: Наука, 1970 (djvu, 1.69 M)
 • Соколов Н.П. Пространственные матрицы и их приложения. М.: ГИФМЛ, 1960 (djvu, 5.85 M)
 • Спеньер Э. Алгебраическая топология. М.: Мир, 1971 (djvu, 8.53 M)
 • Стейнберг Р. Лекции о группах Шевалле. М.: Мир, 1975 (djvu, 2.28 M)
 • Судзуки М. Строение группы и строение структуры ее подгрупп. М.: ИЛ, 1960 (djvu, 1.44 M)
 • Супруненко Д.А. Группы матриц. М.: Наука, 1972 (djvu, 5.03 M)
 • Сушкевич А. Теория обобщенных групп. Харьков - Киев: ОНТИ, 1937 (djvu, 2.63 M)
 • Уилкинсон Дж.Х. Алгебраическая проблема собственных значений. М.: Наука, 1970 (djvu, 7.56 M)
 • Упорядоченные множества и решетки. Межвузовский научный сборник, вып. 3. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975 (djvu, 833 K)
 • Упорядоченные множества и решетки. Межвузовский научный сборник, вып. 4. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1977 (djvu, 1.40 M)
 • Упорядоченные множества и решетки. Межвузовский научный сборник, вып. 5. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978 (djvu, 1.04 M)
 • Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре (10-е изд.). М.: Наука, 1972 (djvu, 2.84 M)
 • Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Наука, 1977 (djvu, 3.67 M)
 • Феферман С. Числовые системы: Основания алгебры и анализа. М.: Наука, 1971 (djvu, 5.70 M)
 • Фробениус Г. Теория характеров и представлений групп. Харьков: ОНТИ, 1937 (djvu, 5.37 M)
 • Фукс Л. Бесконечные абелевы группы. Т.1. М.: Мир, 1974 (djvu, 3.44 M)
 • Фукс Л. Бесконечные абелевы группы. Т.2. М.: Мир, 1977 (djvu, 4.21 M)
 • Фукс Л. Частично упорядоченные алгебраические системы. М.: Мир, 1965 (djvu, 4.41 M)
 • Херстейн И. Некоммутативные кольца. М.: Мир, 1972 (djvu, 3.59 M)
 • Холл М. Теория групп. М.: ИЛ, 1962 (djvu, 8.19 M)
 • Чеботарев Н.Г. Введение в теорию алгебр. М.-Л.: ГИТТЛ, 1949 (djvu, 1.69 M)
 • Чеботарев Н.Г. Многоугольник Ньютона (из сборника "Исаак Ньютон"). АН СССР, 1943 (djvu, 403 K)
 • Чеботарев Н.Г. Основы теории Галуа. Часть 1. М.-Л.: ОНТИ, 1934 (djvu, 2.90 M)
 • Чеботарев Н.Г. Основы теории Галуа. Часть 2. М.-Л.: ОНТИ, 1937 (djvu, 1.70 M)
 • Чеботарев Н.Г. Собрание сочинений. Том 1. М.-Л.: АН СССР, 1949 (djvu, 11 M)
 • Чеботарев Н.Г. Собрание сочинений. Том 2. М.-Л.: АН СССР, 1949 (djvu, 11 M)
 • Чеботарев Н.Г. Теория Галуа. М.-Л.: ОНТИ, 1936 (djvu, 3.12 M)
 • Чеботарев Н.Г. Теория алгебраических функций. М.-Л.: ОГИЗ, 1948 (djvu, 4.51 M)
 • Шарипов Р.А. Курс линейной алгебры и многомерной геометрии. Уфа: БашГУ, 1996 (pdf, 746 K)
 • Шевалле К. Теория групп Ли. Том 1. М.: ИЛ, 1948 (djvu, 7.68 M)
 • Шевалле К. Теория групп Ли. Том 2. Алгебраические группы. М.: ИЛ, 1958 (djvu, 3.94 M)
 • Шевалле К. Теория групп Ли. Том 3. Общая теория алгебр Ли. М.: ИЛ, 1958 (djvu, 4.78 M)
 • Шилов Г.Е. Математический анализ: Конечномерные линейные пространства. М.: Наука, 1969 (djvu, 7.32 M)
 

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua