Menu

Зеліско Володимир Романович

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

вулиця Університетська 1
Львів, 79000, Україна

Навчальні посібники

 • Зеліско В. Р. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Навчальний посібник з грифом МОН / В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 326 с.
 • Зеліско В. Р. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум. Навчальний посібник з грифом МОН / В. Р. Зеліско, Г. В. Зеліско. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 374 с.

Наукові публікації

Зеліско В.Р. є автором близько 70 наукових публікацій.

Основні з них:

 1. О выделении линейного множителя из матричного многочлена. ДАН УССР, № 11, 1976. С. 968-971. (Співавтор Казимірський П.С.)
 2. Про виділення з поліноміальної матриці регулярного множника з наперед заданою формою Сміта. Теоретичні та прикладні питання алгебри і диф. рівнянь, К., 1977. С. 52-61. (Співавтор Казимірський П.С.)
 3. К выделению линейного множителя из матричного многочлена. Матем. методы и физ.-мех. поля, вып. 8, 1978. С. 10-16. (Співавтор Казимірський П.С.)
 4. О строении одного класса обратимых матриц. Матем. методы и физ.-мех. поля, вып. 12, 1980. С. 14-21.
 5. О разложении матричного многочлена в произведение линейных множителей. Укр. матем. журнал. Т. 32, № 6. 1980. С. 807-810.
 6. Вопросы факторизации матричных многочленов. Матем. методы и физ.-мех. поля, вып.17, 1983. С. 28-32.
 7. Выделение из матричного многочлена унитальных множителей, единственных с заданой формрй Смита. ДАН УССР., 1985, Сер. А /3/ № 3. С. 5-7.
 8. Єдиність унітальних дільників матричного многочлена. Вісн. Львів. ун-ту, 1988, вип. 30. С. 36-38.
 9. Про факторизацію регулярних симетричних матричних многочленів. Вісн. Львів. ун-ту, серія механіко-математична, 1990, вип. 34. С. 57-59.
 10. Про пряму суму і прямий добуток многочленних матриць. Вісн. Львів. ун-ту, серія механіко-математична, 1994, вип. 40. С. 31-33.
 11. Про дослідження розкладності матричних многочленів на множники. Матем. методи і фіз.-мех. поля, вип. 38, 1995. С. 7-15.
 12. Факторизація симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією. Матем. методи і фіз.-мех. поля, - 40, № 4, 1997. С. 91-95. (Співавтор Кучма М.І.)
 13. Про інволюції в кільцях матриць. Вісн. Львів. ун-ту, серія механіко-математична, 1998, вип. 49. С. 42-45. (Співавтор Сенькусь Л.Р.)
 14. Факторизації сингулярних симетричних матриць над кільцем многочленів з інволюціями. Матем. методи і фіз.-мех. поля, - 43, № 2, 2000. С. 23-27.
 15. Про спільні дільники многочленних матриць. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 2, 2004. С. 56-60. (Співавтор Петричкович В.М.)
 16. Про еквівалентність матриць над квадратичними евклідовими кільцями. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 4, 2006. С. 16-21. (Співавтори Ладзоришин Н.Б., Петричкович В.М.)
 17. Зв’язок між різними типами інволюцій у кільцях матриць. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 7, 2009. С. 57-61.
 18. Матриці та матричні рівняння над кільцем многочленів з інволюцією Прикладні проблеми механіки і математики., 2010. С. 18-22.
 19. Симетричні матриці та матричні рівняння над кільцем квазімногочленів з інволюцією. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 11, 2013. С. 45-51. (Співавтор Кучма М.І.)
 20. Про існування єдиних розв’язків лінійних матричних рівнянь над кільцями з інволюціями. Прикладні проблеми механіки і математики., вип. 13, 2015. С. 7-10. (Співавтор Кучма М.І.) 
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua